1. -LUOKKALAISEN KEVÄTMUISTIO

                                            

 1. MILLOIN YHTEISHAUN TULOKSET JULKAISTAAN?

Yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan torstaina 13.6.2019. Vain sellainen oppilas, jolla on peruskoulun päättötodistus, voi tulla hyväksytyksi koulutukseen yhteishaun kautta.

 

 1. MITEN AMMATTIOPISTOON VALITUILLE ILMOITETAAN?

Saimaan ammattiopisto Sampoon hyväksytyille ilmoitetaan tieto opiskelupaikasta aikaisintaan torstaina 13.6.2019 ammattiopiston kotisivuilla, jos oppilas on antanut tähän luvan yhteishakua täyttäessä. Oppilaalle lähetetään myös kirje kotiin, jossa ilmoitetaan kaikkien hakutoiveiden tulokset. HUOM! Mikäli hyväksytylle hakijalle ei tule Saimaan ammattiopisto Samposta kirjettä 24.6.2019 mennessä, kannattaa hänen ottaa yhteyttä ammattiopistoon. Kirjeet lähetetään Opintopolusta saatavaan osoitteeseen. On tärkeää pitää ajantasaisena kaikki yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) Opintopolussa, jotta ammattiopistosta saadaan hakijaan tarvittaessa yhteyttä.

 

 1. MIHIN MENNESSÄ AMMATTIOPISTON OPISKELUPAIKKA ON VIIMEISTÄÄN OTETTAVA VASTAAN?

Ammattiopistosta saatu opiskelupaikka pitää ottaa vastaan 27.6.2019 klo 15.00 mennessä kirjeessä annettujen ohjeiden mukaisesti, muuten menetät opiskelupaikkasi. Mikäli hakija ei ota yhteyttä oppilaitokseen määräaikaan mennessä, opiskelupaikka peruuntuu ja opiskelupaikkaa tarjotaan seuraavalle varasijalla olevalle hakijalle.

Jos hakija ei halua aloittaa hänelle tarjottavaa koulutusta, on hyvä tapa toimia niin, että peruuttaa saadun opiskelupaikan, jos ei aio aloittaa opiskelua oppilaitoksessa, jotta paikkaa voidaan tarjota seuraavana jonossa olevalle hakijalle. Jos taas hakija on jo vastaanottanut opiskelupaikan ja haluaakin perua sen, tulee siitä ilmoittaa oppilaitokselle kirjallisesti sähköpostilla tai web-lomakkeella. Kirjeessä, jonka hakija saa, on tästä tarkemmat ohjeet.

Opiskelupaikan voi ottaa vastaan Opintopolussa pankkitunnuksilla tai kirjeessä mainitun web-osoitteen lomakkeella tai viemällä/postittamalla opiskelupaikan vastaanottoilmoituksen ammattiopistoon. Jos hakija on antanut yhteishaussa Opintopolun hakemukseen sähköpostiosoitteen, hän saa valintatulokset myös sähköpostiin. Sähköpostissa on linkki opiskelupaikan vahvistamiseen.

 

 1. MITEN LUKIOON PÄÄSYSTÄ ILMOITETAAN?

Lukiot julkaisevat valittujen nimet kotisivuilla aikaisintaan torstaina 13.6.2019. Saat valintojen tuloksista kirjeen oppilaitokselta mahdollisimman pian sen jälkeen. Se sisältää mm. ohjeet paikan vastaanottamisesta ja ilmoittautumisesta. Kirje tulee siihen osoitteeseen, jonka olet Opintopolussa ilmoittanut. On tärkeää pitää ajantasaisena kaikki yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) Opintopolussa, jotta lukiolta saadaan hakijaan tarvittaessa yhteyttä.

Jos olet antanut hakulomakkeella sähköpostiosoitteesi (joka on voimassa vielä kesäkuussa), saat sähköpostissa linkin, jonka kautta voit ottaa lukiopaikan vastaan tai perua paikan vastaanottamisen sähköisesti Lappeenrannassa. Voit myös soittaa lukiolle tai laittaa lukion opinto-ohjaajalle viestin paikan vastaanottamisesta / perumisesta 13.-14.6. ja 17.6. 2019 klo 15.00 mennessä, jolloin myös ohjaushenkilöstöä on paikalla lukioissa.

Jos haluat, voit mennä käymään lukiolla. Lappeenrannan lukioilla ei tarvitse käydä kesällä, eikä alkuperäistä päättötodistusta tarvitse tuoda. Tämä ohje koskee myös Etelä-Karjalan IB-lukion Lappeenrannan toimipisteeseen valittuja opiskelijoita, jotka voivat ottaa paikan vastaan tai ilmoittaa perumisen s-postilla, puhelimitse tai tekstiviestillä opinto-ohjaaja Helena Mielikäiselle (yhteystiedot alla). Itä-Suomen koulun lukioon hakeneet voivat ottaa opiskelupaikan vastaan Opintopolusta saamansa linkin välityksellä. Ongelmatilanteessa voit olla yhteydessä Itä-Suomen koulun kansliaan 14.6. – 26.6.2019.  Imatran toimipisteeseen valitut noudattavat Imatran Yhteislukion antamia ohjeita. Mikäli hakija on hakenut lukioon Lappeenrannan ulkopuolelle, noudatetaan kyseisen lukion antamia ohjeita.

 

Yhteystiedot lukioihin:

 

Kimpisen lukio

 • Tuija Jaatinen puh. 040 7209118 (13.-14.6)
 • Mira Kankkunen puh. 040 6316444 (17.6.)
 • kanslia puh. 040 1309109


Lappeenrannan Lyseon lukio

 • Marjo Haapavuo puh. 040 6647930
 • Helena Mielikäinen (myös IB) puh. 040 7291139
 • Satu Komi puh. 040 8446024 (13.6.)
 • kanslia puh. 040 6895313

 

ISK (Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun lukio)

 • Satu Komi puh. 040 8446024 (13.6.)
 • kanslia puh.  050 5881460 (14.6.-26.6)

 

IB-lukio (Imatran Yhteislukio)

 • Anne Lindell puh. 020 617 5561
 • kanslia puh. 020 617 5820

 

 1. MIHIN MENNESSÄ LUKION OPPILASPAIKKA ON VARMISTETTAVA?

Lukiopaikka on ehdottomasti varmistettava 27.6.2019 mennessä, mutta lukioilla toivotaan vastaanottamista heti tiedon tultua. On myös hyvä käytäntö perua saatu opiskelupaikka lukiossa mahdollisimman nopeasti, jos et aiokaan aloittaa opiskelua siellä, jotta paikkaa voidaan tarjota seuraavalle jonossa olevalle. Jos lukioon valittu ei ota paikkaa vastaan, tulee hänen ilmoittaa peruutuksesta mahdollisimman pian siihen lukioon, johon hänet on valittu.

 

 1. MITEN PÄÄSEN OPISKELEMAAN KAKSOISTUTKINTOA?

Saat kesällä valintakirjeen, jossa on tarkat ohjeet kaksoistutkintoon hakeutumisesta Saimaan ammattiopisto Sampossa. Kaksoistutkintoon haetaan sähköisesti web-lomakkeella tai voit käydä täyttämässä lomakkeen henkilökohtaisesti ammattiopiston opintotoimistossa. Hakemuksen liitteenä tulee olla kopio peruskoulun päättötodistuksesta keskiarvon tarkastamista varten. Keskiarvorajan ylittävistä hakijoista valitaan todistusten perusteella sekä Imatralle että Lappeenrantaan molempiin yksi opetusryhmä. Loput hakijat sijoittuvat todistustensa mukaisesti varasijoille. Opiskelijavalinnasta ja varasijalla olosta ilmoitetaan hakijoille kirjeellä heinäkuussa 2019. Lisätietoja opinto-ohjaajilta: Asta Sillanpää, p. 0400 764 559, asta.sillanpaa@edusampo.fi (Lappeenranta) ja Virpi Miettinen, p. 0405501621, virpi.miettinen@edusampo.fi  (Imatra)

 

 1. MITEN TOIMIT, JOS OLET JÄÄNYT VARASIJALLE JOHONKIN OPPILAITOKSEEN?

Mikäli oppilaitos valitsee sinut varasijalta opiskelemaan, siitä ilmoitetaan sinulle kirjeitse. Hakijan tulee ilmoittaa mahdollisimman pian ottaako paikan vastaan oppilaitoksesta.

 

 1. MITEN TOIMIN, JOS EN SAA OPISKELUPAIKKAA YHTEISHAUSSA?

Jos hakija ei ole tullut valituksi koulutukseen, hän saa jälkiohjauskirjeen, jossa kerrotaan saadut pistemäärät ja mahdollinen sijoittuminen varasijoille niihin koulutuksiin, joihin on pyrkinyt.

Ota yhteyttä opinto-ohjaajasi peruskoulussa, hän neuvoo sinua! Tarkista kirjeen lopusta milloin oma opinto-ohjaajasi on koululla tavattavissa. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen (Valma) tai vapaaksi jääneitä opiskelupaikkoja jatkuvan haun kautta.

 

 1. AVOIMET OPISKELUPAIKAT KESÄLLÄ

Voit tiedustella vapaita paikkoja suoraan Saimaan ammattiopisto Samposta yhteishaun valintatulosten julkistamisen jälkeen. Jos yhteishaun valintojen jälkeen koulutuksiin jää vapaita paikkoja, niitä voi hakea jatkuvassa haussa. Jatkuvan haun paikat ja hakuohjeet löytyvät Sampon nettisivuilta: http://www.edusampo.fi/hakijalle/kuinka_hakeudun_opiskelijaksi/jatkuva_haku Jatkuvan haun valintakriteerit ovat samat kuin yhteishaussa ja haku tapahtuu Sampon web-lomakkeella (ei Opintopolussa).

 

 1. AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS (VALMA)

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus VALMA tähtää nimensä mukaan ammatilliseen koulutukseen. Koulutuksessa parannetaan edellytyksiä pärjätä ammatillisessa koulutuksessa ja tutustutaan käytännönläheisesti eri ammatteihin. Koulutuksen suorittamisesta nuori saa yhteishaussa 6 lisäpistettä, jotka ovat voimassa vielä yhteishaussa 2021. Valmalla on mahdollista korottaa perusopetuksen arvosanoja ja opiskella ammatillisen koulutuksen yhteisiä aineita.

Valmalle haetaan osoitteessa www.opintopolku.fi ja lisätietoja koulutuksesta saat osoitteesta www.edusampo.fi/valma. Hakuaika on 21.5. – 23.7.2019. Kaikki Valmaan hakeneet kutsutaan haastatteluun, jotka pidetään 24.- 26.7.2019. Valinnan tulokset julkaistaan aikaisintaan 2.8.2019. Hakijan on otettava opiskelupaikka vastaan viimeistään 16.8.2019.

 

 1. MIHIN VOIT OLLA YHTEYDESSÄ, JOS OLET KIINNOSTUNUT OPPISOPIMUKSESTA?

Sampon nettisivuilla on tietoa oppisopimuskoulutuksesta. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä Sampon oppisopimuksen asiantuntijoihin Lappeenrannassa puh. 040 136 4687 ja Imatralla puh. 040 136 4693.

 

 1. MISTÄ VOIT TIEDUSTELLA TYÖ- TAI HARJOITTELUPAIKKOJA?

Työ- ja harjoittelupaikkoja voit tiedustella suoraan työnantajilta, Kaakkois-Suomen TE-palveluista ja Lappeenrannan Ohjaamosta. Ohjaamokoordinaattori LPR: Jenna Ahlberg, puh. 0400 796 035, jenna.ahlberg@lappeenranta.fi. Ohjaamon sijainti: Anni Swanin katu 7, 53100 Lappeenranta.

 

 1. MISTÄ SAAT AMMATINVALINTA- JA OHJAUSPALVELUITA PERUSKOULUN JÄLKEEN?

Peruskoulun jälkeen saat ohjauspalveluita tulevasta oppilaitoksestasi, Lappeenrannan Ohjaamosta tai TE-palveluista. TE-palveluiden osoite on Villimiehenkatu 2 B, 53100 Lappeenranta ja puhelinvaihteen numero on 0295 025 500.

Yhteishakuun ja opiskeluun liittyviä tietoja saat kesäaikana lukioista sekä Saimaan ammattiopiston Sampon hakutoimiston puhelinnumerosta 040 590 4020 (Lappeenranta) ja 040 590 8066 (Imatra). Opintopolun hakuneuvonnan puhelinnumero on 029 533 1010, neuvonta@opintopolku.fi

 

SAMMONLAHDEN KOULUN OPINTO-OHJAAJAT PÄIVYSTÄVÄT KOULULLA KESÄLLÄ:

to 13.6.2019 klo 9-13

pe 14.6.2019 klo 9-13

Juho Laitinen 040 354 1610

Terhi Heinonen 040 353 9941

 

Related posts