Yläkouluoppilaiden ja opettajien muodostama kansainvälinen pelikehitysryhmä työskentelee Sammonlahden yläkoululla 11.-15.3.2019.

Syksyllä 2017 käynnistyneen Erasmus+ projektin aikana oppilaat suunnittelevat ja toteuttavat digitaalisen kestävän kehityksen kehityksen oppimispelin, jonka prototyyppi valmistuu lokakuussa 2019. ”Shabby Planet” (Riutunut planeetta) pelissä pelaajat tekevät valintoja, joiden avulla maailma voidaan pelastaa.

Tervetuloa tutustumaan työskentelyyn 12.3.2019 klo 12-14 Sammonlahden yläkoululle (os. Saunakivenkatu 12)

Lisätiedot:

lehtori Raimo Alaraatikka – raimo.alaraatikka@lappee.fi
rehtori Vesa Raasumaa – vesa.raasumaa@lappeenranta.fi

Sustainable Development Game projekti (Erasmus+)

Miksi?

Sammonlahden koulun lisäksi monet kestävän kehityksen edelläkävijäkoulut ovat havainneet laajat kestävän kehityksen toimintaohjelmat tarpeellisiksi ja hyödyllisiksi, mutta samalla myös monilta etäisiksi oppilaille. Siksi lähinnä koulujen opettajien johtamien hallinnollisten kehittämisohjelmien (esim. Vihreä lippu ja OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaatti) tueksi tarvitaan myös oppilaiden kiinnostuksen herättäviä ja hauskoja kestävän kehityksen oppimistapoja.

Näistä lähtökohdista käynnistyi syksyllä 2017 kolme eri maan kumppanikoulujen yhteinen SD-game Erasmus+ projekti, jonka aikana 13-16-vuotiaat nuoret suunnittelevat ja toteuttavat kestävän kehityksen digitaalisen pelin prototyypin. Tavoitteena on se, että lopputuloksena syntyvää peliä, myös toiset nuoret voivat pelata ja oppia sen avulla ekologiseen, ekonomiseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävään kehitykseen ja YK:n Agenda 2030 sisältyviä asioita.

Mitä?

Projektin konkreettinen tavoite on kehittää digitaalinen online-pelin prototyyppi, joka innostaa teini-ikäisiä oppilaita kehittämään ratkaisuja kestävän elämäntavan toteuttamiseksi. Tämän lisäksi pelikehitysprojektin aikana edistetään projektiin osallistuvien opiskelijoiden laaja-alaista osaamista (esim. kriittinen ajattelu, sosiaaliset taidot, digitaaliset taidot), joita painotetaan myös nykyisissä koulujen opetussuunnitelmissa ja työelämässä.

Pelin teoreettisena lähtökohtanan on Helsingin yliopiston ympäristötieteiden opetuksessa kehitetty systeemiteoreettinen GHH-viitekehys (Willamo ym. 2017 ja 2018).

Ketkä?

Projektiin osallistuu n. 100 yläkouluikäistä oppilasta kolmesta eri koulusta: Sammonlahden koulu Lappeenrannasta Suomesta, Le collège Saint-Étienne Sensista Ranskasta ja Kolding Realskole Koldingista Tanskasta. Pelikehityksen ohjaamisesta vastaa kansainvälinen opettajatiimi, johon kuuluu yli kymmenen opettajaa. Oppilaiden ja opettajien lisäksi projekti toteuttamiseen osallistuvat  Lappeenrannan alueen ympäristötoimi, Saimaan mediakeskus, Okka-säätiö ja Seepia Games pelikehitysyhtiö. Tämän lisäksi neuvoa-antavina kumppaneina toimii kolme yliopistoa, joilla on asiantuntemusta kestävän kehityksen tieteellisistä perusteista.

Miten ja milloin?

Pelikehitysprojekti toteutetaan ajalla 1.9.2017-31.10.2019 seuraavien päävaiheiden kautta:

  1. pelin teoreettisten lähtökohtien ja parametrien määrittely
  2. käsikirjoitus
  3. pelin luominen ja visualisointi
  4. prototyypin pilotointi

Oppilaiden tavallisen opiskelun lomassa tapahtuvan kehitystyön lisäksi projektin aikana järjestetään yhteensä kolme kansainvälistä projektikokousta joiden aikana kaikkien maiden kehittäjäryhmät työskentelevät yhdessä..

Kenelle?

Projektin päätösvaiheessa lokakuussa 2019 järjestetään Lappeenrannassa seminaari, jossa pelin prototyyppi julkaistaan ja esitellään pelistä kiinnostuneille toimijoille. Projektin kumppanikoulut levittävät tietoa pelistä ja sen kehittämiseen liittyvistä kokemuksista omissa kotimaissaan.

Related posts