Lappeenrannan kaupunki on varautunut lähivuosina uudistamaan palveluita sekä korjaamaan että rakentamaan uusia julkisia rakennuksia länsialueella. Vuonna 2016 syntyneet päätökset linjasivat päiväkotien ja koulujen sijoituspaikkojen lisäksi myös muut kaupungin palvelut, kuten nuorisotilat, kirjastot ja liikuntapaikat. Samassa yhteydessä kartoitettiin myös sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tilatarpeita alueella.

Tarkasteltava alue ulottui Kuusimäestä ja Kourulasta Lavolan ja Sammonlahden kautta Rutolaan ja Lapatonniemeen. Siinä huomioitiinn alueelle suunniteltu asuntorakentaminen ja kasvava asukasmäärä.

Palveluverkkopäätökset

Sammonlahden koulun perustaminen

  • Kuusimäen, Lavolan ja Skinnarilan koulujen yhdistäminen hallinnollisesti Sammonlahden kouluun 1.8.2017 lukien (KOLA/21.2.2017/8§)
  • Uuden Sammonlahden koulun perustaminen 1.8.2017 lukien ja koulujen välinen yhteistyö lukuvuonna 2016-2017 (yhdistymisen ennakointi/KOLA 12.12.2016/84§)

Related posts