Teknologiapainotteiset luokat aloittavat toimintansa

Millaisessa ympäristössä kasvaa suomalainen innovaatio ja teknologinen luovuus – mummolan verstaalla, kerhotilan romukasassa vai kesämökin puuvarastossa? Voisiko koulussa olla Pelle Pelottoman verstas tai Leonardon ateljee?

Lappeenrannan Sammonlahden koulussa aloittaa tänä syksynä kaksi teknologiapainotteista luokkaa, joissa painotetaan normaalien oppiaineiden ohessa monenlaisia teknologisia taitoja, joiden kautta oma ajattelu ja ongelmanratkaisutaidot harjaantuvat. Teknologiapainotteisen luokan ajatuksena on luoda riittävät haasteet antava ympäristö matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa ja kädentaidoissa lahjakkaille oppilaille.

Teknoluokkaopiskelu käynnistyy Sammonlahden koulun 7.-luokalla ja Lavolan toimipisteen 6.-luokalla. Luokista vastaavina opettajina toimivat Olli-Jussi Rissanen ja Samuli Anttinen. Kyseessä on kaksivuotinen Opetushallituksen rahoittama hanke, jossa pyritään lisäämään teknologiakasvatusta opetuksessa. Hankkeessa ovat mukana Kuopion, Lappeenrannan ja Oulun kaupungit.

Malleina teknologiapainotteisille luokille toimivat Oulun rajakylän koulun teknoluokat. Oulussa tavallisen koulupäivän arjessa on toteutettu teknologiapainotteisia projekteja. Projektiin liittyy aina käsillä tekemistä, tuotesuunnittelua ja ongelmanratkaisua. Teknologialuokka ei tarkoita huipputeknologialaboratoriota tai mobiilioppimisluokkaa vaan painopiste on käsillä tekemisessä.

Lappeenrannan Sammonlahden koulun teknologiapainotteisten luokkien tämän vuoden teemana on vihreä teknologia. Aihe linkittyy hyvin koulun muihin projekteihin ja alueella sijaitsevan Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun osaamiseen. Luokat ovatkin jo sopineet yhteistyöstä näiden oppilaitosten kanssa muun muassa siten, että opiskelijat tulevat ohjaamaan oppilaita teknologiaprojekteissa. Oppilaasta tulee teknologiapainotteisissa projekteissa keksijä, joka ratkoo hyvin käytännönläheisiä ongelmia. Ratkaisuna voi olla esimerkiksi ilmaa puhdistava terraario, legoista tehty limonadipullonavaajarobotti tai mallinnus toimivista liikennejärjestelyistä.

Lappeenrannan peruskouluissa on menestyksekkäästi kokeilta pari vuotta tutoroppilastoimintaa ohjelmoinnissa. Tässä mallissa yksi koulun luokista on koulutettu ohjelmoinnin osaajiksi, jotka käyvät opettamassa ohjelmointia koulun opettajille ja muille oppilaille. Saatujen hyvien kokemusten myötä myös teknologiapainotteisten luokkien oppilaat toimivat koulunsa tutoroppilaina. Näin projekteissa kartutettu osaaminen leviää ja hyödyntää koko koulun oppilaita ja henkilökuntaa.

Lisätiedot:

Olli-Jussi Rissanen
Matematiikan, fysiikan ja tietotekniikanopettaja
Sammonlahden koulu
olli-jussi.rissanen@lappee.fi

Samuli Anttinen
Luokanopettaja
Sammonlahden koulun Lavolan toimipiste
samuli.anttinen@lappeenranta.fi

 

 

Related posts