Tiedote 6. luokan oppilaiden huoltajille

 1. luokalle ilmoittautuminen

Oppilaanohjaajat kiertävät tammikuussa kouluilla kertomassa 6. luokan oppilaille 7. luokalle siirtymisestä. Oppilaanohjaajat esittelevät ensisijaisen eli. ko. asuinalueen koulun.

Oppilaanohjaajan käynnin yhteydessä 6. luokan oppilaille esitellään Wilman lomake, jossa osoitetaan oppilaan osoitteen mukainen koulu 7. vuosiluokasta eteenpäin. Mikäli oppilas on erityisen tuen piirissä tai erityisen tuen aloittamista harkitaan (huoltajiin ollaan erikseen yhteydessä), voi osoitteen mukainen koulutieto puuttua tai muuttua. Osoitteen mukainen koulutieto voi myöhemmin muuttua myös, mikäli oppilaan osoite muuttuu ennen lukuvuoden alkua.

 1. luokalle ei tarvitse erikseen ilmoittautua, mikäli Wilman lomakkeella oleva tieto ensisijaisesta koulusta hyväksytään. Huoltajien tulee kuitenkin tarkistaa yhdessä oppilaan kanssa lomakkeen tiedot.

Mikäli on tiedossa, että oppilas tulee muuttamaan ennen lukuvuoden alkamista, tulee lomakkeelle täyttää tuleva osoite tai kunta jonne muutetaan. Lomakkeella on lisää ohjeita tältä osin.

Mikäli oppilaalle ei haeta paikkaa erityispainotusryhmästä tai toissijaista koulupaikkaa tai oppilas ei muuta toisen koulun alueelle tai toiselle paikkakunnalle, oppilaalle merkitty ensisijainen koulu tulkitaan hyväksytyksi.

 

Erityispainotteiseen ryhmään hakeminen

Lappeenrannan yhtenäiskouluissa on erityispainotteisia ryhmiä, joille otetaan oppilaita vain 7. luokalle. Oppilas, joka on vastaanottanut alaluokkien aikana englanninkielisen luokan tai musiikkiluokan oppilaspaikan, jatkaa em. painotteisessa opetuksessa, eikä hän voi hakea ja saada enää toista paikkaa muusta erityispainotteisesta opetusryhmästä.

Erityispainotteiseen ryhmään hakeminen alkaa ma 7.1.2019 ja hakeminen tulee tehdä to 31.1.2019 klo 16.00 mennessä.

Erityispainotteiseen ryhmään hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa https://wilma.lappeenranta.fi. Hakulomake löytyy Wilman yläreunan linkkipalkista kohdasta hakemukset ja päätökset -> tee uusi hakemus.

Hakulomakkeella tulee valita haettava erityispainotteinen ryhmä kohdassa ”Hakutoive yläkouluun 1, painotettu opetus” sekä tarvittaessa myös ”Hakutoive yläkouluun 2, painotettu opetus”. Hakutoiveiden järjestys on sitova. Hakutoivejärjestystä ei voi myöhemmin muuttaa.

Hakemukset voi täyttää ainoastaan huoltajan tunnuksilla kirjautumalla Wilmaan Internet selaimella. (Huom. Wilman mobiiliversiossa ei voi täyttää hakemuksia). Huoltajien Wilman käyttäjätunnus ja salasana on jaettu alakoulun toimesta. Mikäli käyttäjätunnusta ei ole saatu, tulee huoltajan ottaa yhteyttä nykyisen koulun kansliaan. Unohtuneen salasanan voi palauttaa Wilman etusivun ”Unohditko salasanasi” –linkin kautta.

Toissijaiseen kouluun hakeminen

Oppivelvollinen voi hakea oppilaaksi myös muuhun kuin hänelle osoitettuun ensisijaiseen kouluun. Oppilaita valittaessa noudatetaan kasvatus- ja opetuslautakunnan vahvistamia perusteita.

 

Toissijaisen koulupaikan hakeminen alkaa ma 7.1.2019 ja hakeminen tulee tehdä to 31.1.2019 klo 16.00 mennessä.

 

Määräajan jälkeen tulleita hakemuksia ei voida ottaa huomioon kuin erityisen painavasta syystä, määräajan jälkeen ilmenneistä oppilashuollollisista syistä.

Toissijaisen koulupaikan hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa https://wilma.lappeenranta.fi. Hakulomake löytyy Wilman yläreunan linkkipalkista kohdasta hakemukset ja päätökset -> tee uusi hakemus.

Oppilas voi myös hakea sekä erityispainotteiseen ryhmään että toissijaista koulupaikkaa, jolloin molemmat hakulomakkeet tulee täyttää.

Mikäli oppilas hakee vain erityispainotteiseen ryhmään, jätetään toissijaista koulupaikkaa koskeva hakemus täyttämättä.

Koulut järjestävät vanhempainillat, joissa esitellään yläkouluun siirtymistä sekä koulujen erityispainotuksia.

Koulujen vanhempainillat:

 • Joutsenon koulu, ti 22.1.2019 klo 18
 • Kesämäen koulu, ti 15.1.2019 klo 18
 • Kimpisen koulu, ma 14.1.2019 klo 18
 • Lauritsalan koulu, ke 16.1.2019 18
 • Sammonlahden koulu, ke 16.1.2019 klo 18.30

Oppilaiden tutustumiskäynnit tulevaan kouluun järjestetään ti 7.5.2019 klo 9.00 alkaen.

Terveisin

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut

Lisätietoja antavat tarvittaessa

 • koulujen rehtorit erityispainotteisen opetuksen sisällön ja valintakokeisiin osallistumiseen liittyvien asioiden osalta
 • Joutsenon koulun rehtori Heikki Laivamaa, puh. 0400 505 642
 • Kesämäen koulun rehtori Petri Huovila, puh. 040 723 0464
 • Kimpisen koulun rehtori Tomi Valkeapää, puh. 040 538 7665
 • Lauritsalan koulun vs. rehtori Heidi Laari, puh. 0400 470 734
 • Sammonlahden koulun rehtori Vesa Raasumaa, puh. 040 513 2840
 • hakuprosessiin liittyen
  • palvelussuhdesihteeri Marja Hirvonen, puh. 0400 697 760

sähköposti: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Related posts