TAIDE-JA TAITOAINEET

Taide- ja taitoaineet (TAP)

Taide- ja taitoainepainotteinen opintolijna tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden luovaan itseilmaisuun. Oppilas valitsee vähintään neljä viikkotuntia itselleen valinnaisaineita eri taide– ja taito-aineista, pois lukien liikunta. TAP-opinnot koostuvat kuvataiteen, musiikin, käsityön ja kotitalouden syventävistä opinnoista). Linjan oppilaat toteuttavat omia suunnitelmiaan ja osallistuvat mahdollisten yhteisprojektien tekemiseen

 

.