1. MILLOIN YHTEISHAUN TULOKSET JULKAISTAAN?

Yhteishaun tulokset julkistetaan aikaisintaan torstaina 14.6.2018. Vain sellainen oppilas, jolla on peruskoulun päättötodistus, voi tulla hyväksytyksi koulutukseen yhteishaun kautta.

2. MITEN AMMATTIOPISTOON VALITUILLE ILMOITETAAN?

Saimaan ammattiopisto Sampoon hyväksytyille ilmoitetaan tieto opiskelupaikasta aikaisintaan torstaina 14.6.2018 ammattiopiston kotisivuilla, jos oppilas on antanut tähän luvan yhteishakua täyttäessä. Oppilaalle lähetetään myös kirje kotiin, jossa ilmoitetaan kaikkien hakutoiveiden tulokset. HUOM! Mikäli hyväksytylle hakijalle ei tule Saimaan ammattiopisto Samposta kirjettä 22.6.2018 mennessä, kannattaa hänen ottaa yhteyttä ammattiopistoon. Kirjeet lähetetään Opintopolusta saatavaan osoitteeseen. On tärkeää pitää ajantasaisena kaikki yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) Opintopolussa, jotta ammattiopistosta saadaan hakijaan tarvittaessa yhteyttä.

3. MIHIN MENNESSÄ AMMATTIOPISTON OPISKELUPAIKKA ON VIIMEISTÄÄN OTETTAVA VASTAAN?

Ammattiopistosta saatu opiskelupaikka pitää varmistaa 28.6.2018 klo 15.00 mennessä kirjeessä annettujen ohjeiden mukaisesti, muuten menetät opiskelupaikkasi. Mikäli hakija ei ota yhteyttä oppilaitokseen määräaikaan mennessä, opiskelupaikka peruuntuu ja opiskelupaikkaa tarjotaan seuraavalle varasijalla olevalle hakijalle.

Jos hakija ei halua aloittaa hänelle tarjottavaa koulutusta, on myös hyvä tapa toimia niin, että peruuttaa saadun opiskelupaikan, jos ei aio aloittaa opiskelua oppilaitoksessa, jotta paikkaa voidaan tarjota seuraavana jonossa olevalle hakijalle. Myös jos hakija on vastaanottanut opiskelupaikan ja haluaa perua sen, tulee siitä ilmoittaa oppilaitokselle kirjallisesti sähköpostilla tai web-lomakkeella. Kirjeessä, jonka hakija saa, on tästä tarkemmat ohjeet.

Opiskelupaikan voi ottaa vastaan Opintopolussa pankkitunnuksilla tai kirjeessä mainitun web-osoitteen lomakkeella tai viemällä/postittamalla opiskelupaikan vastaanottoilmoituksen ammattiopistoon.

4. MITEN LUKIOON PÄÄSYSTÄ ILMOITETAAN?

Lukiot julkaisevat valittujen nimet kotisivuilla aikaisintaan torstaina 14.6.2018. Saat valintojen tuloksista kirjeen oppilaitokselta mahdollisimman pian 14.6.2018 jälkeen. Se sisältää mm. ohjeet paikan vastaanottamisesta ja ilmoittautumisesta. Kirje tulee siihen osoitteeseen, jonka olet  opintopolussa ilmoittanut. Lukiolle tulee mahdollisimman pian ilmoittaa, että otat saadun opiskelupaikan vastaan tai perut paikan, jolloin paikka voidaan antaa seuraavana varasijalla olevalle. On tärkeää pitää ajantasaisena kaikki yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) Opintopolussa, jotta lukiolta saadaan hakijaan tarvittaessa yhteyttä.

Jos olet antanut hakulomakkeella sähköpostiosoitteesi (joka on voimassa vielä kesäkuussa), saat sähköpostissa linkin, jonka kautta voit ottaa lukiopaikan vastaan tai perua paikan vastaanottamisen sähköisesti Lappeenrannassa. Voit myös soittaa lukiolle tai laittaa opinto-ohjaajalle tekstiviestiä paikan vastaanottamisesta/perumisesta 14. – 18.6.2018.

Jos haluat, voit mennä käymään lukiolla. Lappeenrannan lukion opinto-ohjaajat ovat paikalla 14. – 18.6. klo 9-15 (arkipäivisin: to, pe, ma). Lappeenrannan lukioilla ei välttämättä tarvitse käydä kesällä, eikä alkuperäistä päättötodistusta tarvitse tuoda, kuten aikaisempina vuosina on ohjeistettu. Tämä ohje koskee myös Etelä-Karjalan IB-lukion Lappeenrannan toimipisteeseen valittuja opiskelijoita, jotka voivat ottaa paikan vastaan tai ilmoittaa perumisen s-postilla, puhelimitse tai tekstiviestillä opinto-ohjaaja Helena Mielikäiselle (yhteystiedot alla). Imatran toimipisteeseen valitut noudattavat Imatran Yhteislukion antamia ohjeita. Mikäli hakija on hakenut lukioon Lappeenrannan ulkopuolelle, noudatetaan kyseisen lukion antamia ohjeita.

 

Yhteistiedot lukioihin:

Kimpisen lukio

  • Mira Kankkunen puh. 040 6316444
  • Tuija Jaatinen puh. 040 7209118
  • kanslia puh. 040 1309109

 Lappeenrannan Lyseon lukio

  • Marjo Haapavuo puh. 040 6647930
  • Helena Mielikäinen (myös IB) puh. 040 7291139
  • kanslia puh. 040 6895313

ISK (Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun lukio)

  • Satu Komi puh. 040 8446024
  • kanslia puh.  050 5881460

 IB-lukio (Imatran Yhteislukio)

  • Anne Lindell puh. 020 617 5561
  • kanslia puh. 020 617 5820

5. MIHIN MENNESSÄ LUKION OPPILASPAIKKA ON EHDOTTOMASTI VARMISTETTAVA?

Lukiopaikka on ehdottomasti varmistettava 28.6.2018 mennessä, mutta lukioilla toivotaan vastaanottamista heti tiedon tultua. On myös hyvä käytäntö perua saatu opiskelupaikka lukiossa mahdollisimman nopeasti, mikäli ei aio aloittaa opiskelua siellä, jotta paikkaa voidaan tarjota seuraavalle jonossa olevalle. Oppilas ilmoittautuu siihen lukioon, johon hänet on valittu. Jos lukioon valittu ei ota paikkaa vastaan, tulee hänen ilmoittaa peruutuksesta mahdollisimman pian siihen lukioon, johon hänet on valittu.

 6. MITEN PÄÄSEN OPISKELEMAAN KAKSOISTUTKINTOA?

Saat kesällä valintakirjeen, jossa on tarkat ohjeet kaksoistutkintoon hakeutumisesta Saimaan ammattiopisto Sampossa. Kaksoistutkintoon haetaan sähköisesti web-lomakkeella tai voit käydä täyttämässä lomakkeen henkilökohtaisesti ammattiopiston opintotoimistossa. Hakemuksen liitteenä tulee olla kopio peruskoulun päättötodistuksesta keskiarvon tarkastamista varten. Keskiarvorajan ylittävistä hakijoista valitaan todistusten perusteella sekä Imatralle että Lappeenrantaan molempiin yksi opetusryhmä. Loput hakijat sijoittuvat todistustensa mukaisesti varasijoille. Opiskelijavalinnasta ja varasijalla olosta ilmoitetaan hakijoille kirjeellä heinäkuussa 2018. Lisätietoja opinto-ohjaaja Asta Sillanpää, p. 0400 764 559, asta.sillanpaa@edusampo.fi (Lappeenranta) ja Virpi Miettinen, p. 0405501621, virpi.miettinen@edusampo.fi  (Imatra)

7. MITEN TOIMIT, JOS OLET JÄÄNYT VARASIJALLE JOHONKIN OPPILAITOKSEEN?

Mikäli oppilaitos valitsee sinut varasijalta opiskelemaan, siitä ilmoitetaan sinulle kirjeitse. Hakijan tulee ilmoittaa mahdollisimman pian ottaako paikan vastaan oppilaitoksesta.

8. MITEN TOIMIN, JOS EN SAA OPISKELUPAIKKAA YHTEISHAUSSA?

Jos hakija ei ole tullut valituksi koulutukseen, hän saa jälkiohjauskirjeen, jossa kerrotaan saadut pistemäärät ja mahdollinen sijoittuminen varasijoille niihin koulutuksiin, joihin on pyrkinyt.

Ota yhteyttä opinto-ohjaajasi peruskoulussa, hän neuvoo sinua! Tarkista  milloin oma opinto-ohjaajasi on koululla tavattavissa. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen (Valma) tai hakea jatkuvassa haussa vapaaksi jääneitä opiskelupaikkoja.

9. AVOIMET OPISKELUPAIKAT KESÄLLÄ

Saimaan ammattiopisto Samposta voit tiedustella vapaita paikkoja suoraan yhteishaun valintatulosten julkistamisen jälkeen. Jos yhteishaun valintojen jälkeen koulutuksiin jää vapaita paikkoja, niitä voi hakea jatkuvassa haussa. Jatkuvan haun paikat ja hakuohjeet löytyvät Sampon nettisivuilta www.edusampo.fi. Jatkuvan haun valintakriteerit ovat samat kuin yhteishaussa ja haku tapahtuu Sampon web-lomakkeella (ei Opintopolussa).

10. AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS (VALMA)

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus VALMA tähtää nimensä mukaan ammatilliseen koulutukseen. Koulutuksessa parannetaan edellytyksiä pärjätä ammatillisessa koulutuksessa ja tutustutaan käytännönläheisesti eri ammatteihin. Koulutuksen suorittamisesta nuori saa yhteishaussa vähintään 6 lisäpistettä, jotka ovat voimassa vielä yhteishaussa 2020. Valmalla on mahdollista korottaa perusopetuksen arvosanoja ja opiskella ammatillisen koulutuksen yhteisiä aineita vajaan puolen vuoden edestä. Koulutukseen valittavien kielitaidon tulisi olla suomen kielessä riittävällä tasolla, jotta pystyy hyötymään valmentavan koulutuksen opiskelusta.

Valmalle haetaan osoitteessa www.opintopolku.fi ja lisätietoja koulutuksesta saat osoitteesta www.edusampo.fi/valma. Hakuaika on 22.5. – 24.7.2018. Valmaan järjestetään haastattelu 25.- 26.7.2018 kaikille hakijoille, haastattelu saattaa sisältää osalla hakijoista myös kielitaidon testaamisen. Valinnan tuloksesta kerrotaan aikaisintaan 3.8.2018.

11. MIHIN VOIT OLLA YHTEYDESSÄ, JOS OLET KIINNOSTUNUT OPPISOPIMUKSESTA?

Sampon nettisivuilla on tietoa oppisopimuksesta. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä Sampon oppisopimuksen asiantuntijoihin Lappeenrannassa puh. 040 136 4687 ja Imatralla puh. 040 136 4651.

12. MISTÄ VOIT TIEDUSTELLA TYÖ- TAI HARJOITTELUPAIKKOJA?

Työ- ja harjoittelupaikkoja voit tiedustella suoraan työnantajilta käymällä tai puhelimitse sekä TE-keskuksesta että Ohjaamosta. Ohjaamokoordinaattori Lappeenrannan kaupunki: Jenna Ahlberg, puh. 0400 796 035, etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi. Ohjaamon yhteystiedot: Anni Swanin katu 7, 53100 Lappeenranta.

13. MISTÄ SAAT AMMATINVALINTA- JA OHJAUSPALVELUITA PERUSKOULUN JÄLKEEN?

Peruskoulun jälkeen saat ohjauspalveluita tulevasta oppilaitoksestasi, Lappeenrannan Ohjaamosta tai TE-toimistosta. TE-toimiston osoite on Villimiehenkatu 2 B, 53100 Lappeenranta ja puhelinvaihteen numero on 0295 042 000.

Yhteishakuun ja opiskeluun liittyviä tietoja saat kesäaikana lukioista sekä Saimaan ammattiopiston Sampon hakutoimiston puhelinnumerosta 040 590 4020 (Lappeenranta) ja 040 590 8066 (Imatra). Opintopolun hakuneuvonnan puhelin numero on 029 533 1010, neuvonta@opintopolku.fi .

14. OPINTO-OHJAAJAT PÄIVYSTÄVÄT SAMMONLAHDEN KOULULLLA KESÄLLÄ 2018

TORSTAINA 14.6.2018 KELLO 9-13

PERJANTAINA 15.6.2018 KELLO 10-13