KUUSIMÄEN TOIMINTAYKSIKKÖ

HENKILÖKUNTA

 • apulaisrehtori: Sami Tapanainen (Kuusimäen tp:n vastuurehtori) p. 040 670 5525                           
 • koulusihteeri: Armi Kiiskinen p.040 153 16 65 (keskiviikkoisin ap.)

OPETTAJAT

 1. luokka: Petri Muhli
 2. luokka: Emmi Hallikainen
 3. luokka: Kaija Penttilä
 4. luokka: Kaisa Puranen
 5. luokka: Pasi Kettunen, vararehtori, p. 040 167 9045
 6. luokka: Sami Tapanainen
 • Laaja-alainen erityisopettaja: Anna Väisänen, p. 040 845 2690
 • EN,TS, RU: Maarit Aalto
 • UO: Kirsi Rovio
 • VE: tunnit Lavolan koulussa
 • Koulunkäynninohjaaja: Mari Sokura

Laitoshuoltaja: Hannele Antikainen, p. 040 058 0034 (keittiö)
Laitoshuoltaja: Sirpa Seppälä, p. 040 483 6124 (siivous)

Laitoshuoltaja: Maarit Kaipia (siivous)

 OPPILASHUOLTO

 • Terveydenhoitaja: Irene Asikainen, p. 040 146 3360, koululla tiistaisin ja joka toinen perjantai (muina päivinä Sammonlahden koululla) (Irene Asikaisen sijaisena on 20.10.2019 asti Melisa Suoranta)
 • Koulukuraattori: Marjut Litmala, p. 040 484 9207, koululla maanantaisin
 • Koulupsykologi: Toni Hartikainen p. 040 1274186

Oppilashuollon työntekijät tavoittaa myös Wilman kautta.

VÄLITUNNIT

 • 8.45 – 9.00
 • 10.45 – 11.15 (pitkä välitunti)
 • 12.00 – 12.15
 • 13.00 – 13.15