SKINNARILAN TOIMINTAYKSIKKÖ

OSOITE:

Skinnarilankatu 34
53850 Lappeenranta

Olemme väistössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tiloissa,

4. rakennusvaiheessa, 4. ja 5. kerroksessa

Sähköposti

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
p. 040 1388941

Rehtorit
Hanna Laukkanen, rehtori
hanna.laukkanen@lappeenranta.fi
P. 040 5147625

Tuomo Rantanen, vararehtori

tuomo.rantanen@lappeenranta.fi

 

Opettajat
1A Krista Korpela
1B Jatta Sederholm ja Jenni Okkonen
2  Kaisa Hackman
3A Elina Virtanen
3B Ulla Pasi-Vainikka
4A Jenni Levänen
4B Sirpa Utunen
5A Tuomo Rantanen
5B Camilla Hallikainen
6 Toni Sihvonen
Myötätuuli 1-6 Mika Östman
Valmistava 1-2 Helena Imppola
Valmistava 3-6 Anne-Maarit Lensu

Mari Himmi laaja-alainen erityisopettaja
Marianna Eerinen englanti/ruotsi
Päivikki Ylisiurua S2
Jaana Laitinen venäjä
Kirsi Rovio ortodoksiuskonto

Koulunkäynnin ja iltapäiväkerhon ohjaajat
Tanja Hytti
Malgorzata Matilainen
Joonas Nyrkkö
Mimma Olkkonen
Heli Turunen

p. 040 5459550

Laaja-alainen erityisopettaja
Mari Himmi

p. 040 6623080

Kanslia
maanantaisin
Katri Pulli 
p. 040 198 6551 

Terveydenhoitaja
Sirpa Saure
p. 0400157583

Koulukuraattori
Marjut Litmala

p. 040 4849207

Koulupsykologi
Anna Järvilehto
p. 0401274186

Keittiö
Virve Viiru

p. 040 5311898