OHJE SAMMONLAHDEN YLÄKOULUN 7. LUOKALLE SIIRTYVÄLLE

Lukuvuonna 2019-2020 aloittaville uusille opiskelijoille

7. LUOKALLE ILMOITTAUTUMINEN

Tammikuun aikana peruskoulun oppilaanohjaajat kiertävät luokissa kertomassa 6. luokan oppilaille 7. luokalle siirtymisestä. Oppilaanohjaajat esittelevät ensisijaisen eli ko. asuinalueen koulun.

Oppilaanohjaajan käynnin yhteydessä 6. luokan oppilaille esitellään Wilman lomake, jossa osoitetaan oppilaan osoitteen mukainen koulu 7. vuosiluokasta eteenpäin. Mikäli oppilas on erityisen tuen piirissä tai erityisen tuen aloittamista harkitaan (huoltajiin ollaan erikseen yhteydessä), voi osoitteen mukainen koulutieto puuttua tai muuttua. Osoitteen mukainen koulutieto voi myöhemmin muuttua myös, mikäli oppilaan osoite muuttuu ennen lukuvuoden alkua.

Lomake 7. luokalle ilmoittautumisesta löytyy Wilmasta kohdasta ”lomakkeet”. Lomakkeen nimi on ”yhdessä yläkouluun 2019″.  Lomakkeelle on merkitty lapsellenne osoitettu ensisijainen koulu. Koulupaikka on kasvatus- ja opetuslautakunnan päättämien perusteiden mukainen.

7. luokalle ei tarvitse erikseen ilmoittautua, mikäli Wilman lomakkeella oleva tieto ensisijaisesta koulusta hyväksytään. Huoltajien tulee kuitenkin tarkistaa yhdessä oppilaan kanssa lomakkeen tiedot.

Mikäli on tiedossa, että oppilas tulee muuttamaan ennen lukuvuoden alkamista, tulee lomakkeelle täyttää tuleva osoite tai kunta jonne muutetaan. Lomakkeella on lisää ohjeita tältä osin.

Mikäli oppilaalle ei haeta paikkaa erityispainotusryhmästä tai toissijaista koulupaikkaa tai oppilas ei muuta toisen koulun alueelle tai toiselle paikkakunnalle, oppilaalle merkitty ensisijainen koulu tulkitaan hyväksytyksi

PAINOTETTUUN OPETUKSEEN HAKEMINEN

Painotukseen hakijat tekevät hakemuksen Wilman lomakkeella sähköisesti. Lomakkeelle pääsette Wilman kohdasta ”Hakemukset ja päätökset”, sieltä valitaan ”tee uusi hakemus”. Lomakkeen nimi on ”Hakeminen 7. luokalla alkavaan erityisryhmään”.  Toissijaisen koulupaikan hakeminen ja  painotettuun opetukseen hakeminen alkaa 7.1.2019 ja päättyy 31.1.2019 klo 16.

Tulokset valinnoista erityispainotuksiin julkistetaan perjantaina 15.2.2019.

Erityispainotteiseen opetukseen hyväksytyn oppilaan huoltajan tulee sitovasti ilmoittaa oppilaspaikan vastaanottamisesta perjantaihin 22.2.2019 klo 15 mennessä Wilmassa.

VANHEMPAINILTA YLÄKOULUUN SIIRTYMISESTÄ

Sammonlahden yläkoululla järjestetään keskiviikkona 16.1.2019 kello 18.30 vanhempainilta 6. luokkalaisten huoltajille. Ystävällisesti tervetuloa koulumme A-aulaan ja 1. kerroksen auditorioon. Osoitteemme on Saunakivenkatu 12, 53850 Lappeenranta.

1. SAMMONLAHDEN KOULUN LIIKUNTAPAINOTTEINEN OPETUS

Sammonlahden koulun liikuntapainotteiseen opetukseen otetaan enintään 20 oppilasta. Mikäli hakijoita on painotettuun opetukseen kahden ryhmän verran, voi rehtori päättää toisen ryhmän perustamisesta koulun resurssien puitteissa. 

Oppilaat valitaan seuraavin perustein seuraavassa järjestyksessä:

  1. liikunnallisuutta arvioivan testin tulokset,
  2. arvonta saman pistemäärän saaneiden kesken

Sammonlahden koulujen liikuntapainotuksen soveltuvuuskokeet järjestetään Sammonlahden liikuntasalissa. Kokeisiin saapuvat kaikki hakijat, sinne ei tule erillistä kutsua. Mikäli oppilas hakee muihinkin kouluihin liikuntapainotuksiin tulee hänen osallistua aina hakemiensa painotusluokkien testeihin kyseisissä kouluissa.

Soveltuvuuskoe liikuntapainotteiseen opetusryhmään järjestetään torstaina 7.2.2019 klo 9 alkaen Sammonlahden liikuntahallissa. Oppilas tarvitsee soveltuvuuskokeeseen sisäliikuntavarustuksen, sisäpelikengät ja juomapullon. Tarkempi ohjeistus tulee lähempänä koepäivää. Kokeesta poissaoloon vaaditaan lääkärin todistus. Lääkärin todistuksen toimittaneet voivat osallistua varapäivänä liikuntapainotteisen varakokeeseen, joka järjestetään 12.2.2019. Varapäivänä soveltuvuuskokeeseen tulee saapua kello 9.00 Sammonlahden liikuntahalllille.

Soveltuvuuskokeen sisältöä voi katsoa linkistä:

Lisätietoa yläkoulun urheiluluokkatoiminnasta voitte etsiä sivuilta ja katsoa videoita mallisuorituksista:

https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiaohjelma-2/opinto-ja-uraohjaus-2/ylakoulutoiminta-2/ylakoulutoiminta/

Soveltuvuuskokeen koulukohtainen osio Sammonlahden koulussa keväällä 2019:

Liikuntapainotuslinjan koulukohtainen osio sisältää 8-kuljetus testin. Testi mittaa pääasiassa liikehallintakykyä ja välineenkäsittelytaitoa.

Testiväline: lentopallo

Aika : 60 sekuntia

Testin alussa suorittaja seisoo kahden kartion välissä, jotka ovat 5 metrin etäisyydellä toisistaan. Suorittaja lähtee kuljettamaan lentopalloa jaloillaan. Puolen minuutin kohdalla , äänimerkistä, vaihdetaan käsinkuljetukseen. Minuutin kohdalla suoritus loppuu ja kierrostenlaskija ilmoittaa kierrosten lukumäärän (kierretyt kartiot).

2. SAMMONLAHDEN KOULUN LUMATE-PAINOTTEINEN OPETUS

Sammonlahden koulun 7. luokalta aloittavaan luonnontieteisiin, matematiikkaan ja teknologiaan painottuvaan opetukseen otetaan enintään 20 oppilasta.

Oppilaat valitaan seuraavin perustein seuraavassa järjestyksessä:

  1. Hakukortin täyttöhetkellä viimeisimmässä 6. luokan arvioinnissa annettujen  ympäristöopin ja matematiikan arvosanojen summa. Molemmissa oppiaineissa arvosanan tulee olla vähintään 8.
  2. Hakukortin täyttöhetkellä viimeisimmässä 6. luokan arvioinnissa annettu äidinkielen ja kirjallisuuden arvosana.
  3. Arvonta saman pistemäärän saaneiden kesken

Mikäli ryhmään on valintaperusteet täyttäviä hakijoita vähintään 38, voi rehtori päättää toisen ryhmän perustamisesta.

 

3. SAMMONLAHDEN KOULUN ENGLANTIPAINOTTEINEN OPETUS

Sammonlahden koulun 7. luokalta alkavaan englantipainotteiseen opetukseen otetaan enintään 20 oppilasta.

Oppilaat valitaan seuraavin perustein seuraavassa järjestyksessä:

  1. Hakukortin täyttöhetkellä viimeisimmässä 6. luokan arvioinnissa annettujen englannin kielen sekä äidinkielen ja kirjallisuuden arvosanojen summa
  2. Arvonta saman pistemäärän saaneiden kesken.

Mikäli ryhmään on valintaperusteet täyttäviä hakijoita vähintään 38, voi rehtori päättää toisen ryhmän perustamisesta.

4. SAMMONLAHDEN KOULUN TAIDE- JA TAITOAINEPAINOTTEINEN OPETUS

Sammonlahden koulun 7. luokalta alkavaan taide- ja taitopainotteiseen opetukseen otetaan enintään 20 oppilasta.

Oppilaat valitaan seuraavin perustein seuraavassa järjestyksessä:

  1. Hakukortin täyttöhetkellä viimeisimmässä 6. luokan arvioinnissa annettujen musiikin tai kuvataiteen sekä käsityön arvosanojen summa
  2. Arvonta saman pistemäärän saaneiden kesken

Mikäli ryhmään on valintaperusteet täyttäviä hakijoita vähintään 38, voi rehtori päättää toisen ryhmän perustamisesta.

LISÄTIETOJA HAKEMISESTA

Rehtori:

Vesa Raasumaa,  puh 040 513 2840

Apulaisrehtori:

Juha Hämäläinen, puh 040 848 1272

Opinto-ohjaajat:

Juho Laitinen (juho.laitinen@lappeenranta.fi) , puh 040 354 1610

Terhi Heinonen (terhi.heinonen@lappeenranta.fi), puh 040 353 9941