Koulussa toimii oppilaiden muodostama tukioppilasjoukko. Tukioppilaat on valittu vapaamuotoisen hakemuksen perusteella. Tukioppilastoiminnan keskeinen tavoite on vaikuttaa hyvien toverisuhteiden syntymiseen sekä yhteisvastuun että myönteisen ilmapiirin kehittymiseen koulussamme.
Tukioppilaiden ohjaajina toimivat Iikka Voutilainen ja Juho Laitinen.

MLL:n tukioppilastoiminta kattaa lähes kaikki Suomen yläkoulut. Tukioppilaat ovat 8. ja 9. -luokkalaisia vapaaehtoisia nuoria, jotka luovat hyvää kouluhenkeä ja toimivat silminä ja korvina koulun arjessa.

Tukioppilaat järjestävät välituntitoimintaa, tutustuttavat uusia 7.- luokkalaisia kouluun ja järjestävät koulun yhteisiä teemapäiviä.

MLL koulutti Suomen kouluihin ensimmäiset tukioppilaat jo vuonna 1972.

MLL:n toimintaa ohjaavat seuraavat arvot: lapsen ja lapsuuden arvostus, yhteisvastuu, inhimillisyys, suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus ja ilo. MLL on määritellyt näihin arvoihin pohjautuvat tukioppilastoiminnan arvot.

Tukioppilastoiminnan arvot

Yksilönä kehittyminen
Yhdenvertaisuus
• Vapaaehtoisuus
• Ilo
• Luottamuksellisuus
• Nuoruus ja nuoruuden arvostus
• Osallisuus ja nuorten äänen kuuluminen