Englannin kieli ja kulttuuri (ENP)

Englannin kieleen ja kulttuuriin painottuvaa opetusta tarjotaan oppilaille, joita vieraat kielet ja kulttuurien tuntemus kiehtovat. Englantipainotteisella opintolinjalla oppilas voi halutessaan opiskella englannin kieltä yli peruskoulun yleisen oppimäärän. Opintolinjalla opiskellaan englantia 5 viikkotuntia yläkoulun aikana enemmän kuin muilla luokilla. Muut oppiaineet opiskellaan suomeksi kaikkine suomen kielen vivahteineen. Opintojen aikana laajennetaan ja syvennetään perusoppiainesta, ja käytetään runsaasti erityyppisiä oppimateriaaleja ja opetusmenetelmiä sekä käytetään vierailijoita. Oppilaiden omat kiinnostuksen kohteet huomioidaan opiskelun aihepiirien valinnoissa