Linja sopii kaikille liikunnasta ja urheilusta kiinnostuneille tai urheiluharrastuksessaan jo pidemmälle ehtineille nuorille. Liikuntapainotteisella opintolinjalla on liikunnan opetusta kahden perustunnin lisäksi kaksi viikkotuntia kolmen vuoden ajan. Lisäksi on mahdollisuus valinnaisliikuntaan kahdeksannesta luokasta alkaen.


Lisätuntien ansiosta oppilailla on aikaa syventää opintojaan yksilö- ja joukkuelajeissa sekä mahdollisuus yksilölliseen kehittymiseen. Liikuntapainotustunneilla harjoitetaan monipuolisesti motorisia taitoja, fyysisiä ominaisuuksia ja psyykkisiä taitoja. Tärkeitä elämäntaitoja opitaan terveystiedon tunneilla, liikunnanopetuksen kanssa yhteistyössä.


Liikuntapainotteisen opintolinjan opiskelijat voivat myös hakea mukaan urheiluakatemiatoimintaan. Tämä tuo edellä mainittujen tuntien lisäksi kaksi viikoittaista lisäharjoitustuntia, joko oman seuran harjoituksissa tai yhteisessä yleisvalmennuksen harjoitusryhmässä.


Liikuntatunneilla tutustumme lisäksi uusiin liikuntalajeihin koulun läheisyydessä olevilla liikuntapaikoilla, sekä mahdollisuuksien mukaan keskustan alueella. Lähtökohtana liikuntapainotteisen linjan opiskelussa on monipuolinen kiinnostus eri liikuntalajeja ja liikuntamuotoja kohtaan.


Tule rohkeasti mukaan

 

Lisätietoa yläkoulujen liikuntapainotteisuudesta saatte seuraavasta linkistä:

https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiaohjelma-2/opinto-ja-uraohjaus-2/ylakoulutoiminta-2/ylakoulutoiminta/