Luonnontieteet ja matematiikka (LUMA)

Painotettua LUMA-opetusta tarjotaan luonnosta, luonnonilmiöistä ja matematiikasta kiinnostuneille oppilaille. Opintojen aikana oppilaat tekevät yhteistyötä teollisuuden, ammattikorkeakoulun ja läheisen yliopiston kanssa sekä eri järjestöjen kanssa. Oppituntien osalta Luma-aineita biologiaa, maantietoa, fysiikkaa, kemiaa ja matematiikkaa, sekä tietotekniikkaa opiskellaan 5 viikkotuntia yläkoulun aikana enemmän kuin muilla luokilla. LUMA-opintojen aikana tehdään opintoretkiä ja kokeellisia tutkimuksia.