SOVELTAVAT VALINNAISET AINEET
(tunnus: v**)

Laajuus: 1 vt

Kesto: vuosiluokilla 8. tai 9.

LUONTORETKEILY

TAVOITTEET:

Kurssilla opitaan retkelle valmistautumista, erätaitoja, luonnonkunnioitusta ja siitä nauttimista.

SISÄLLÖT:

Koostuu luontovaelluksista lähialueen kansallispuistossa syyskuun alussa. Retkillä on telttamajoitus ja ruokailu tapahtuu “pakkiruokailuna” nuotiolla luonnonhelmassa. Kurssiin ei sisälly lukujärjestykseen tulevia oppitunteja, mutta valmistelut retkille suoritetaan koulupäivän aikana. Kurssi toteutetaan viikonloppuna (la-su) sekä 8. että 9.-luokilla. Ruoka on omakustanteinen.

ARVIOINTI:

Hyväksytty suorittaminen edellyttää osallistumista retkelle ja ohjeiden mukaista toimintaa.

KALASTUS

TAVOITTEET:

Tutustutaan eri kalastusmuotoihin, opitaan vastuullisiksi kalastajiksi ja harjaannutaan käsittelemään kalaa ruuanvalmistusta varten.

SISÄLLÖT:

Kurssiin ei liity viikottaisia oppitunteja, vaan oppiminen tapahtuu yhtenä viikonloppuna kalastusretkellä (1 yö maastossa/lukuvuosi). Retkellä kalastusmuotona viehekalastus ja/tai mato-onginta. Valmistautuminen suoritetaan muun koulutoiminnan ohessa. Omat kalastusvälineet eivät ole välttämättömyys kurssille osallistumisessa. Kalastusluvat ja ruoka ovat omakustanteisia.

ARVIOINTI:

Hyväksytty suorittaminen edellyttää osallistumista retkelle ja ohjeiden mukaista toimintaa.

PUUTARHANHOITO JA KOTIELÄIMET

TAVOITTEET:

Tutustutaan puutarhakasveihin ja puutarhan ja kasvimaan suunnitteluun. Tutustutaan suomalaisen maatalouden kotieläimiin ja niiden hyvään hoitoon.

SISÄLLÖT:

Tutustutaan erilaisiin puutarhakasveihin: Puihin, yksi- ja monivuotisiin kukkiin, vihanneksiin, marjoihin ym. ja puutarhan suunnitteluun. Suunnitellaan oma keittiöpuutarha.  Kasvatetaan taimia ja hoidetaan huonekasveja. Tehdään joulukranssi

Tutustutaan kotieläinten historiaan ihmisen hoidossa ja kotieläinten hyvään hoitoon. Tehdään esitelmiä kurssilaisten valitsemista aiheista.  Vierailu maatilalle, tallille tms.

ARVIOINTI

Jatkuva arviointi ja kirjalliset työt.

OHJELMOINTI JA ROBOTIIKKA

TAVOITTEET:

Vahvistetaan oppilaan algoritmista ajattelukykyä ja ohjelmoinnin ymmärtämistä. Opitaan yhdessä tekemistä projektien parissa.

SISÄLLÖT:

Oppilaat rakentavat itse robotin ja ohjelmoivat sen tekemään monipuolisesti erilaisia tehtäviä. Lisäksi hyödynnetään micro:bit mikrokontrollereita ja erilaisia mittausantureita.

ARVIOINTI:

Hyväksytty/Hylätty. Projektityön avulla oppilas osoittaa osaamistaan ja oppimisprosessia arvioidaan kokonaisvaltaisesti.

PELIOHJELMOINTI

TAVOITTEET:

Vahvistetaan oppilaan algoritmista ajattelukykyä ja ohjelmoinnin ymmärtämistä. Opitaan yhdessä tekemistä projektien parissa.

SISÄLLÖT:

Oman pelin suunnittelu ja grafiikan toteutus. Mahdollisuus peliohjelmointiin GDevelop5 -pelialustalla.

ARVIOINTI:

Hyväksytty/Hylätty. Peliprojektin avulla oppilas osoittaa osaamistaan ja oppimisprosessia arvioidaan kokonaisvaltaisesti.

TEKNOLOGIA

TAVOITTEET:

Vahvistetaan oppilaan omatoimisuutta ja käsillä tekemisen taitoja. Projektitöissä opitaan yhdessä tekemistä, syvennetään ohjelmoinnillista ajattelukykyä sekä opitaan erilaisten kytkentöjen tekemistä.

SISÄLLÖT:

Oppilaat tekevät projektitöitä. Projekteissa hyödynnetään erilaisia elektroniikan komponentteja, mikrokontrollereita sekä mittausantureita. Kurssin aikana voidaan myös 3d-mallintaa eri komponentteja ja tulostaa niitä Prentan 3d-tulostimella.

ARVIOINTI:

Hyväksytty/Hylätty. Projektitöiden avulla oppilas osoittaa osaamistaan ja oppimisprosessia arvioidaan kokonaisvaltaisesti.

PAKOPELI

TAVOITTEET:

Vahvistetaan yhdessä tekemistä ja laaja-alaisia taitoja. Kehitetään tieto- ja viestintäteknologian osaamista. Ratkaistaessa pakopeli-tyyppisiä ongelmia kehitetään myös sinnikkyyttä sekä pitkäjänteisyyttä. Opitaan ajattelemaan moniulotteisesti ja toimimaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa.

SISÄLLÖT:

Tutustutaan yhdessä erilaisiin pakohuonepeleihin ja niissä oleviin älykkyyttä testaaviin ongelmiin sekä erilaisiin mekanismeihin ratkaisuissa. Kurssin aikana suunnitellaan sekä toteutetaan oma pakopeli.

ARVIOINTI:

Hyväksytty/Hylätty. Pakopeli-projektin avulla oppilas osoittaa osaamistaan ja oppimisprosessia arvioidaan kokonaisvaltaisesti.

KITARA

TAVOITTEET:

Tavoitteena hallita perussoinnut ja soittotaito tabulatuureista.

SISÄLLÖT:

Eri tyylisten kappaleiden harjoittaminen, Käydään myös tunnettuja kitarariffejä.

ARVIOINTI:

Hyväksytty suoritus edellyttää jatkuvaa harjoittelua.

LAULURYHMÄ

TAVOITTEET:

Tavoitteena laulaa yksin- ja yhdessä

SISÄLLÖT

Kurssilla lauletaan erityylisiä kappaleita pianon/kitaran säestyksellä. Voidaan tehdä myös äänityksiä.

ARVIOINTI:

Hyväksytty suoritus edellyttää jatkuvaa harjoittelua.

PIKARUOKA

TAVOITTEET:

Tavoitteena oppia valmistamaan nopeasti valmistettavia ruokia, välipaloja ja leivonnaisia.

SISÄLLÖT:

Opitaan valmistamaan monipuolisista raaka-aineista maukkaita ruokia, välipaloja ja leivonnaisia.

ARVIOINTI:

Hyväksytty/hylätty. Jatkuva arviointi. Osallistuminen ja ohjeiden mukaan toimiminen.

LEIVONTA

TAVOITTEET:

Tavoitteena on oppia valmistamaan maukkaita leivonnaisia eri taikinatyyppejä ja leivontamenetelmiä hyödyntäen.

SISÄLLÖT:

Opitaan valmistamaan monipuolisesti erilaisia suolaisia ja makeita leivonnaisia.

ARVIOINTI:

Hyväksytty/Hylätty. Jatkuva arviointi. Osallistuminen ja ohjeiden mukaan toimiminen.

MAKUJA MAAILMALTA

TAVOITTEET:

Tavoitteena on oppia valmistamaan eri maiden alku-, pää- ja jälkiruokia.

SISÄLLÖT:

Opitaan käyttämään monipuolisesti eri maissa käytettäviä raaka-aineita.

ARVIOINTI:

Hyväksytty/Hylätty. Jatkuva arviointi. Osallistuminen ja ohjeiden mukaan toimiminen.

VIRKEYTTÄ VÄLIPALOILLA

TAVOITTEET:

Tavoitteena on oppia valmistamaan terveellisiä ja monipuolisia välipaloja erilaisia raaka-aineita hyödyntäen.

SISÄLLÖT:

Opitaan valmistamaan maukkaita ja monipuolisia välipaloja terveellisesti ja monipuolisia raaka-aineita hyödyntäen.

ARVIOINTI:

Hyväksytty/Hylätty. Jatkuva arviointi. Osallistuminen ja ohjeiden mukaan toimiminen.

HISTORIAN LISÄKURSSI

TAVOITTEET:

Tavoitteena on syventää historian oppisisältöjä

SISÄLLÖT:

Kurssilla historiaa opiskellaan monimuotoisesti. Aihepiirit valitaan oppilaslähtöisesti ja työmuodot vaihtelevat sisällön mukaan.

ARVIOINTI:

Hyväksytty/hylätty. Arvoinnissa otetaan huomioon kiinnostus, aktiivisuus ja työskentely projektin parissa.

ILMAISUTAIDON PERUSKURSSI 8 LK

TAVOITTEET:

Ilmaisutaidon peruskurssi tutustuttaa ilmaisuun ja draamaan.

SISÄLLÖT:

Kurssilla tehdään esimerkiksi keskittymis-, rentoutumis-, pantomiimi- ja improvisointiharjoituksia. Harjoitellaan myös yhteistyötaitoja ja äänenkäyttöä. Tavoitteena voi myös olla pienimuotoisen esityksen työstäminen valmiiksi ryhmän niin halutessa.

ARVIOINTI

Hyväksytty/Hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista tunneilla.

ILMAISUTAIDON JATKOKURSSI 9. LK

TAVOITTEET:

Ilmaisutaidon jatkokurssilla jatketaan tutustumista ilmaisuun ja draamaan.

SISÄLLÖT:

Kurssilla tehdään esimerkiksi keskittymis-, äänenmuodostus- ja puhetekniikkaharjoituksia, harjoitellaan puheviestintä tilanteita ja ryhmäviestintää. Kurssilla jatketaan draamaharjoitusten tekemistä ja tutustumistä erilaisiin draamatekniikoihin. Kurssilla myös rohkaistaan luovaan kirjoittamiseen osana itsetuntemusta. Tavoitteena voi myös olla pienimuotoisen esityksen työstäminen ryhmän niin halutessa.

 ARVIOINTI

Hyväksytty/Hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista tunneilla.

LANGASTA TUOTTEEKSI 

TAVOITTEET:

Tavoitteena aiemmin opittujen taitojen syventäminen.

SISÄLLÖT:

Suunnitellaan ja valmistetaan asusteita tai kodintekstiilejä eri lankatekniikoin, esimerkiksi neuloen, virkaten tai solmeillen. (lisätään)

ARVIOINTI:

Hyväksytty/ Hylätty. Jatkuva näyttö. Valmis lankatyö.

ITSE TEHTY VAATE 

TAVOITTEET:

Tavoitteena aiemmin opittujen taitojen syventäminen.

SISÄLLÖT:

Suunnitellaan ja valmistetaan valmiin kaavan pohjalta vaate itselle. Ommellaan saumurilla ja ompelukoneella. (lisätään) 

ARVIOINTI:

Hyväksytty/ Hylätty.  Jatkuva näyttö. Valmis asu.

KUDONTA

TAVOITTEET:

Tavoitteena oppia kutomaan kangaspuilla tai pöytäpuilla.

SISÄLLÖT:

Suunnitellaan ja kudotaan kodintekstiili (esim. pieni matto tai villahuopa), taidetekstiili (seinälle tuleva koriste) tai asuste (esim. huivi) pöytäpuilla tai kangaspuilla. Tutustutaan kangaspuiden toimintaan ja erilaisiin kudontatekniikoihin. Kokeillaan nauhan kutomista (esim. pirtanauha). (lisätään)

ARVIOINTI: 

Hyväksytty/ Hylätty. Jatkuva näyttö. Valmis tekstiili.

ESPANJAA MATKAILIJOILLE

TAVOITTEET:

Opiskellaan käytännön espanjan alkeita ja arkipäivän tilanteiden kieltä sekä maan tapoja ja kulttuuria.

SISÄLLÖT:

Perussanastoa ja -rakenteita: Opiskellaan kertomaan itsestä, asioimaan ravintolassa, kaupassa, asemalla ym. käytännön tilanteissa.

ARVIOINTI:

Hyväksytty / Hylätty

SAKSAA MATKAILIJOILLE

TAVOITTEET:

Opiskellaan käytännön saksan alkeita ja arkipäivän tilanteiden kieltä sekä maan tapoja ja kulttuuria.

SISÄLLÖT:

Perussanastoa ja -rakenteita: Opiskellaan kertomaan itsestä, asioimaan ravintolassa, kaupassa, asemalla ym. käytännön tilanteissa.

ARVIOINTi:

Hyväksytty / Hylätty

VENÄJÄN ALKEET MATKAILIJOILLE

TAVOITTEET:

Opiskellaan käytännön venäjän alkeita ja arkipäivän tilanteiden kieltä sekä maan tapoja ja kulttuuria.

SISÄLLÖT:

Kyrilliset aakkoset. Perussanastoa ja -rakenteita: opitaan kertomaan itsestä, asioimaan ravintolassa, kaupassa, asemalla ym. käytännön tilanteissa.

ARVIOINTI:

Hyväksytty / Hylätty

RUOTSIA LUKIOON MENIJÖILLE

TAVOITTEET:

Vahvistetaan aiemmin opittua.

SISÄLLÖT:

Kerrataan peruskoulun ruotsin sanastoa ja rakenteita sekä syvennetään aiemmin opittua.

ARVIOINTI:

Hyväksytty / Hylätty

MUOVISTA JA METALLISTA

TAVOITTEET:

Tavoitteena oppia emalointia ja muovin muokkausta.

SISÄLLÖT:

Valmistetaan pieniä esineitä emaloimalla ja muovista muokkaamalla. Esimerkiksi koruja, vieheitä, koriste-esineitä.

ARVIOINTI:

Hyväksytty/Hylätty

 MAILA- JA PALLOPELIT

TAVOITTEET

Kurssin aikana pääset nautiskelemaan rennosta pelailusta tai halutessasi myös kilpailullisemmasta liikkumisesta. Kurssin aikana syvennetään tietämystä peleistä ja suoritustekniikoista.

SISÄLTÖ

Maila- ja pallopelikurssin sisältö suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. Luvassa on vanhoja tuttuja lajeja ja myös tutustumista uusiin lajeihin. Esim. koripallo, jalkapallo, salibandy, tennis, sulkapallo, haavipallo, amerikkalainen jalkapallo ja pöytätennis. 

ARVIOINTI

Hyväksytty/hylätty

HYVINVOINTIKURSSI

TAVOITTEET

Kurssin aikana oppilaat suunnittelevat yksilöllisen liikuntaohjelman opettajan ohjauksessa. Tavoitteena on lisätä oppilaiden omatoimista säännöllistä liikuntaa. Kurssilla hyödynnetään mahdollisesti sykemittareita oman fyysisen kunnon seurannassa.

SISÄLTÖ

Ryhmäliikuntaa ja kuntosaliharjoittelua.

ARVIOINTI

Hyväksytty/hylätty

VÄHEMMÄN STRESSIÄ, ENEMMÄN LEVOLLISTA OLOA

TAVOITE: 

Parannetaan niin henkistä kuin fyysistä hyvinvointia

SISÄLTÖ

Kurssilla tehdään pieniä rentoutumis- ja joogaharjoituksia sekä tutustutaan mindfulnessiin eli harjoituksiin, joiden on tarkoitus parantaa keskittymiskykyä ja omien tunteiden ja ajatusten tunnistamista.

ARVIOINTI

Hyväksytty/hylätty

TANSSIKURSSI

TAVOITTEET

Kurssin aikana tutustutaan eri tanssityyleihin ja suunnitellaan tanssikoreografioita.

SISÄLTÖ

Oppilaat saavat osallistua kurssin suunnitteluun ja toteutukseen. Mahdollisuuksien mukaan käydään ohjatuilla tanssitunneilla lähialueen liikuntakeskuksissa.

ARVIOINTI

Hyväksytty/hylätty

GRAFIIKKAA (arjen tarpeisiin)

TAVOITTEET:

Opinnoissa sovelletaan monipuolisesti eri grafiikan menetelmiä. Oppilaiden mielenkiinnon mukaan valitaan tehtävien aiheet.

SISÄLLÖT:

Taidegrafiikan osalta tekniikkana kohopainanta lino-menetelmällä. Käyttögrafiikan osalta tekniikkana silkkipaino ja tietokonegrafiikka. (esimerkiksi T-paidan, tyynynpäällisen jne. graafinen suunnittelu ja toteutus).

ARVIOINTI:

Hyväksytty/hylätty

MUOVAILUA MONIPUOLISESTI

TAVOITTEET:

Opinnoissa sovelletaan monipuolisesti eri kuvanveiston menetelmiä. Oppilaiden mielenkiinnon mukaan valitaan tehtävien aiheet.

SISÄLLÖT:

Kurssilla perehdytään savimuovailuun, kipsin veistoksellisiin mahdollisuuksiin ja muiden soveltuvien materiaalien käyttöön veistoksen raaka-aineina. Tuotoksena oman pienoisveistoksen suunnittelu ja toteutus.

ARVIOINTI:

Hyväksytty/hylätty

SARJAKUVATYÖPAJA

TAVOITTEET:

Opinnoissa tutustutaan sarjakuvan piirtämiseen samalla hyödyntäen sarjakuvan eri ilmaisukeinoja.

SISÄLLÖT:

Sarjakuvahahmojen ja juonen kehittely ja toteutus, tarinankerronnan tyylit, aikakäsitys sarjakuvassa, sarjakuvan äänimaailma ja oman sarjakuvan suunnittelu ja toteutus.

ARVIOINTI:

Hyväksytty/hylätty

 VIDEOTYÖPAJA

TAVOITTEET:

Opinnoissa perehdytään videoelokuvan suunnittelun ja toteutuksen vaiheisiin ja keinoihin.

SISÄLLÖT:

Elokuvan suunnittelu, storyboard ja käsikirjoitus, kuvaamisen ja näyttelemisen eri keinot ja äänimaailman toteutus elokuvassa. Lisäksi opiskellaan elokuvan editointia sekä toteutetaan tiimityönä oma lyhytelokuva.

ARVIOINTI:

hyväksytty/hylätty

VESIVÄRI / AKRYYLIMAALAUKSEN TYÖPAJA

TAVOITTEET:

Maalaustyöpaja tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa maalauksia itse valitsemastaan aiheesta.

Työskentelyn tuloksena voi syntyä maalaus, juliste tai vaikkapa graffiti.

SISÄLLÖT:

Tutustutaan akvarelli- ja akryylimaalaamisen tekniikoihin. Lisäksi perehdytään värisommitteluun, kuvan elementien sommitteluun ja sekatekniikan mahdollisuuksiin maalaamisessa.

ARVIOINTI:

hyväksytty/hylätty

PIIRTÄMISEN TYÖPAJA

TAVOITTEET:

Piirtämisen työpaja tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa piirroksia itse valitsemastaan aiheesta.

Työskentelyn tuloksena voi syntyä yksittäinen piirros, sommitelma tai vaikkapa omakuva.

SISÄLLÖT:

Tutustutaan eri piirtämisen välineisiin ja tekniikoihin (lyijykynä, hiili,tussi ja väriliidut).

Perehdytään kuvan sommittelun ja värisommittelun keinoihin.

ARVIOINTI:

hyväksytty/hylätty

ESPORTS-KURSSI

TAVOITTEET:

Kurssi esittelee esportsin työllistymismahdollisuutena ja saat laajan näkökulman pelimaailmaan.

SISÄLLÖT:

Kurssin aikana esitellään esports-painoitteiset koulutusohjelmat. Kurssiin kuuluu tapahtumatuotannon suunnittelua, esimerkiksi koulun LAN-tapahtuman suunnittelu, mahdollinen peliturnaus. Kurssilla tehdään myös markkinointisuunnitelma pelitapahtumaan ja opitaan sen teknisten järjestelyjen toteuttamista.

Yhtenä osana kurssia on joukkuetoiminta ja pelaaminen. Harjoitellaan tiimitaitoja, joukkueena pelaamista sekä saadaan tietoa terveydestä että pelikunnosta pysymisestä.

Mahdollisesti erilaisia yhteistyökuvioita Mediakeskuksen, LUTin yms. kanssa.

ARVIOINTI:
hyväksytty/hylätty