TAIDE- JA TAITOAINEIDEN SYVENTÄVÄT VALINNAISET AINEET

LAAJUUS: 2 vt

KESTO: 8. ja 9. luokan

KOTITALOUS     sKO

TAVOITTEET

Syvennetään jo opittua tietoa.

SISÄLLÖT

Ruoanvalmistusta ja leivontaa. Ateriakokonaisuuksien suunnittelua ja toteutusta. Portfolion työstäminen.

ARVIOINTI

Arviointi asteikolla 4-10. Jatkuva näyttö,  itse- ja vertaisarviointi

KUVATAIDE         sKU

TAVOITTEET

Jatketaan syventäen kuvataiteen tietojen ja taitojen kehittämistä piirtäen, maalaten ja muovaillen. Perehdytään grafiikan tekniikoihin sekä rakenteluun eri materiaalein. Kurssilla opiskellaan myös viestintää ja ympäristön suunnittelua.

SISÄLLÖT

Oppilaan kuvataiteellista ilmaisua syvennetään eri piirtämisen harjoitteiden (lyijykynä-, grafiitti- ja hiilitekniikoiden) avulla samalla vahvistaen oppilaan omaa persoonallista tyyliä. Maalaamisessa mukaan tulevat vesiväritekniikan lisäksi peitevärit, akryylivärit ja sekatekniikka oppilaan vaihtoehtoisiksi tekniikoiksi. Kuvanveistossa saven lisäksi materiaaleina tulee lisäksi käytettäväksi kipsi ja muut projektiin soveltuvat materiaalit (paperi, muovi jne.)Lisätään

Opinnoissa perehdytään grafiikan tekniikoihin (silkkipaino, lino) sekä rakenteluun (tuotesuunnittelu ja muotoilu), eri materiaalein. Kurssilla opiskellaan myös viestintää (valokuvaus, videokuvaus, sarjakuvailmaisu) ja ympäristön suunnittelua pienoismallit.

ARVIOINTI

Arviointi asteikolla 4-10. Arvioinnin tukena jatkuva näyttö,  itse- ja vertaisarviointi. Kuvataiteessa arvioinnin tukena käytetään digitaalista portfoliota.

KÄSITYÖ (tekninen työ) sTN

TAVOITTEET

Syvennetään osaamista puun ja metallin työstöstä. Pyritään kokonaisen käsityöprosessin hallintaan suunnittelusta valmiiseen työhön.

SISÄLLÖT

Syvennetään hitsaamisen taitoja ja opetellaan taonnan alkeita.Opitaan tuntemaan ja tunnistamaan erilaisia metalleja ja niiden ominaisuuksia. Hyödynnetään puun monipuolisia ominaisuuksia materiaalina. Tutustutaan puun sorvaukseen.

ARVIOINTI

Arviointi asteikolla 4-10. Jatkuva näyttö, itse- ja vertaisarviointi.

KÄSITYÖ (tekstiilityö)  sTS

TAVOITTEET

Syvennetään jo opittuja taitoja ja tietoja. Pyritään kokonaisen käsityöprosessin hallintaan suunnittelusta valmiiseen työhön.

SISÄLLÖT

Suunnitellaan ja valmistetaan vaatteita, asusteita ja kodintekstiilejä monipuolisin materiaalein ja tekniikoin oppilaan omien kiinnostusten pohjalta. Syvennetään taitoja ompelussa, lankatöissä ja kudonnassa. Syvennetään tietoa erilaisista tekstiilimateriaaleista.

ARVIOINTI

Arviointi asteikolla 4-10. Jatkuva näyttö, itse- ja vertaisarviointi sekä sähköinen portfolio. 

LIIKUNTA    sLI

TAVOITTEET

Kurssilla syvennetään perusliikuntatunneilla opittuja taitoja. Kurssin aikana hyödynnetään lähialueen liikuntapaikkoja.

SISÄLLÖT

Oppilaat suunnittelevat kurssin sisällön yhdessä opettajan kanssa. Kurssin aikana tutustutaan myös uusiin liikuntalajeihin. 

ARVIOINTI

Itsearviointi ja opettajan arviointi. Arviointi koostuu toimintataidoista ja oppimisesta. Asteikolla 4-10.

MUSIIKKI    sMU

TAVOITTEET

Tunneilla tutustutaan eri musiikkikulttuureihin.

SISÄLLÖT

Soitetaan eri soittimilla ja lauletaan Tehdään projekteja; omia äänityksiä, omia sävellyksiä, musiikkivideoita, esitelmiä.

8 luokalla käydään saundin kehitystä, tutustutaan musikaaliin, tehdään kuunnelmaan musiikki, käydään suomalaista kevyttä ja rock musiikkia.

9 luokalla jazzin ja rock musiikin perusta: Blues. Sävelletään oma blues. Kuunnellaan eri aikakausien musiikkia. Ulkomainen rock musiikki.

ARVIOINTI

Arviointi 4-10. Painotetaan aktiivisuutta.