KUUSIMÄEN TOIMINTAYKSIKKÖ

HENKILÖKUNTA

 • rehtori: Vesa Raasumaa, Sammonlahden yhtenäiskoulun rehtori
 • apulaisrehtori: Sami Tapanainen, Kuusimäen TP:n vastuurehtori p. 040 670 5525                           
 • koulusihteeri: Armi Kiiskinen p.040 153 16 65 (Kuusimäessä, keskiviikkoisin ap.)

OPETTAJAT

 1. luokka: Kaija Penttilä p. 040 619 6052
 2. luokka: Emmi Hallikainen p 040 619 8112
 3. luokka: Petri Muhli  p. 040 619 7333     
 4. luokka: Sami Tapanainen, Kuusimäen TP:n vastuurehtori p. 040 670 5525   
 5. luokka: Pasi Kettunen, vararehtori, p. 040 167 9045
 6. luokka: Kaisa Puranen p. 040 619 7911
 • Laaja-alainen erityisopettaja: Anna Väisänen, p. 040 845 2690
 • EN,TS, RU: Maarit Aalto
 • UO: Kirsi Rovio
 • Koulunkäynninohjaaja: Mari Sokura
 • IceHearts kasvattajat: Valtteri Ryösö p. 044 752 7523, Aaro Koivumäki p 044 736 4233

Laitoshuoltaja: Hannele Antikainen, p. 040 058 0034 (keittiö)
Laitoshuoltaja:  p. 040 483 6124 (siivous)

 OPPILASHUOLTO

 • Terveydenhoitaja: Kaisa Pietillä, p. 040 146 3360,kaisa.pietila@eksote.fi  koululla tiistaisin ja joka toinen perjantai )
 • Koulukuraattori: Elina Vättö, p. 040 484 9207, koululla maanantaisin
 • Koulupsykologi: Tällä hetkellä ei nimettyä henkilöä

HUOM! Oppilashuollon työntekijät tavoittaa myös Wilman kautta.

VÄLITUNNIT

 • 8.45 – 9.00
 • 10.45 – 11.15 (pitkä välitunti)
 • 12.00 – 12.15
 • 13.00 – 13.15