Sammonlahden koulu
Elokuun alussa 2017 toimintansa aloittanut Sammonlahden koulu koostuu neljästä toimipisteestä. Alakoululuokat (1.-6.) toimivat Kuusimäessä, Lavolassa ja Skinnarilassa. Vastaavasti yläkoulun luokat (7.-9.) sijaitsevat Sammonlahdessa. Koulun toiminta käynnistettiin kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen mukaisesti (21.2.2017/§8).

Uusi Sammontalo
Lappeenrannan kaupunki on varautunut lähivuosina uudistamaan palveluita sekä korjaamaan että rakentamaan uusia julkisia rakennuksia länsialueella. Vuonna 2016 syntyneet kaupunginvaltuuston päätökset linjasivat päiväkotien ja koulujen sijoituspaikkojen lisäksi myös muita kaupungin palveluita, kuten nuorisotiloja, kirjastoja ja liikuntapaikkoja. Länsialueen palveluverkkouudistuksen keskeisenä tavoitteena on se, että nykyisen Sammonlahden koulun tontille valmistuu vuoden 2023 paikkeilla monipuolinen palvelukeskus – Sammontalo. Siihen sijoittuvat myös Kuusimäen, Lavolan, Skinnarilan ja Sammonlahden koulun oppilaat ja opettajat.