SAMMONLAHDEN KOULUN TAPAHTUMAT

Jokaisella koulun toimintayksiköllä on omat tapahtumasivunsa. Yläkoulun yksikön tapahtumasivut ovat kalenterimuodossa.