Lappeenrannassa on siirrytty syksystä 2010 kouluterveydenhuollon uuden asetuksen mukaiseen laajojen terveystarkastusten aikatauluun. Laajaterveystarkastus tehdään 1., 5. ja 8. luokan oppilaille ja se sisältää opettajan arvion oppilaan hyvinvoinnista sekä terveydenhoitajan että koululääkärin tarkastuksen. Vanhemmat kutsutaan mukaan koululääkärin tarkastukseen. Muut luokat tarkastetaan terveydenhoitajan toimesta. Tarkemmat luokkakohtaiset tiedotteet ko. luokkalaisten koteihin tulevat joko Wilman kautta tai oppilaiden mukana ennen tarkastusajankohtia.

Koululääkäriin saa yhteyden kouluterveydenhoitajan kautta. Sairauksien tutkimus ja hoito tapahtuu terveysasemilla. Tarkemmat tiedot

KUUSIMÄKI
Kouluterveydenhoitaja Sanna Impola p. 040 146 3360 
Kuraattori Marjut Litmala p. 040 484 9207

LAVOLA
Terveydenhoitaja Taina Ojala p. 0400 157 583
Kuraattori Laura Saukko p. 040 196 6033

SKINNARILA
Kouluterveydenhoitaja Sirpa Saure p. 0400 157 583
Kuraattori Marjut Litmala p. 040 484 9207
Koulupsykologi Anna Järvilehto p. 040 127 4186​​

YLÄKOULU
Kouluterveydenhoitaja Sanna Impola p. 040 146 3360 
Kuraattori Marjut Litmala p. 040 484 9207