Oppilaskuntatoiminta on yksi keskeinen lasten ja nuorten osallistumista sekä vaikuttamista edistävä lakiin perustuva toimintamuoto. 

Koulun oppilaat tai opiskelijat muodostavat oppilaskunnan, jota johtaa sen yhteisesti valitsema hallitus. Oppilaskunnan tehtävänä on kehittää kouluyhteisön toimintaa ja vaikuttaa oppilaita/opiskelijoita koskeviin kysymyksiin. Oppilaskunnalla on merkittävä rooli kouluyhteisön yhteishengen luomisessa ja nuorten demokratiakasvatuksen edistämisessä. Koulujen oppilaskunnat voivat kehittää oma-aloitteisesti osallistumisen ja vaikuttamisen malleja kouluyhteisössä perinteistä oppilaskunnan hallitustoimintaa laajemmin.

Yläkoulun oppilaskunta

Sammonlahden yläkoulun oppilaskunnan muodostavat koulun oppilaat. Oppilaskuntaa edustaa oppilaskunnan hallitus. Hallituksen jäsenet valitaan syksyn aikana vaaleilla. Oppilaskunnan hallitus on oppilaiden keino järjestäytyä, tulla kuulluksi sekä osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon. Oppilaskunnanohjaajana toimii Laura Latja.