Kielet kiehtovat sinua. Olet innokas opiskelemaan yli peruskoulun yleisen oppimäärän englantia. Sinulla englannin kielen ja kenties A2-kielen opinnot ovat alakoulussa herättäneet halun oppia kieliä aina vaan enemmän ja syvemmin. Meillä on ratkaisu: Englantipainotteinen opintolinja!

Englantipainotteisella opintolinjalla oppilas opiskelee ryhmässä, jossa kaikki ovat innostuneita englannin oppimisesta ja sen käyttämisestä.

Opintolinjalla opiskellaan muita ryhmiä enemmän englantia seitsemänneltä luokalta lähtien. 7.-luokalla englantia opiskellaan yksi tunti ja 8. ja 9.-luokilla kaksi tuntia enemmän.

Painotusenglannin opinnot sisältävät kielirikasteista opetusta, varsinaisesti muut oppiaineet opiskellaan  koulussamme suomeksi.

Painotusenglannin opinnoissa oppilas pääsee osallistumaan laajemmin kansainvälisiin projekteihin, käyttämään kieltä luovasti ja oppimaan englanti perusoppitunteja laajemmin. 

Oppilaiden omat kiinnostuksen kohteet huomioidaan opiskelun aihepiirien valinnoissa. Jos kieltenopiskeluintoa vielä riittää, B2-kieliä (ranska, saksa, venäjä, espanja) voi valita, kuten muutkin koulumme oppilaat.