TEKNOLOGIAPAINOTTEINEN OPETUS

Oulun Rajakylän koulun teknoluokan oppilas Cedric Decena kertoo kaupunkisuunnitteluprojektista Sammonlahden edustajille_kuvaaja Petja Pyykkönen_383x287.jpegLappeenrannan Sammonlahden koulussa aloittaa tänä syksynä kaksi teknologiapainotteista luokkaa, joissa painotetaan normaalien oppiaineiden ohessa monenlaisia teknologisia taitoja, joiden kautta oma ajattelu ja ongelmanratkaisutaidot harjaantuvat. Teknologiapainotteisen luokan ajatuksena on luoda riittävät haasteet antava ympäristö matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa ja kädentaidoissa lahjakkaille oppilaille.

Teknoluokkaopiskelu käynnistyy Sammonlahden koulun 7. luokalla ja Lavolan toimipisteen 6. luokalla. Luokista vastaavina opettajina toimivat Olli-Jussi Rissanen ja Samuli Anttinen. Kyseessä on kaksivuotinen Opetushallituksen rahoittama hanke, jossa pyritään lisäämään teknologiakasvatusta opetuksessa. Hankkeessa ovat mukana Kuopion, Lappeenrannan ja Oulun kaupungit.

Malleina teknologiapainotteisille luokille toimivat Oulun Rajakylän koulun teknoluokat. Oulussa tavallisen koulupäivän arjessa on toteutettu teknologiapainotteisia projekteja. Projektiin liittyy aina käsillä tekemistä, tuotesuunnittelua ja ongelmanratkaisua. Teknologialuokka ei tarkoita huipputeknologialaboratoriota tai mobiilioppimisluokkaa, vaan painopiste on käsillä tekemisessä. Opettaja Olli-Jussi Rissanen kertoo, että Oulussa paikalliset yritykset ovat olleet aktiivisesti mukana luokkien toiminnassa.

– Lappeenranta on kaupunkina hyvin samantapainen kuin Oulu – molempiin on keskittynyt paljon teknologista osaamista. Siten teknologiapainotteiset luokat istunevat hyvin myös Lappeenrantaan.

Lappeenrannan Sammonlahden koulun teknologiapainotteisten luokkien tämän vuoden teemana on vihreä teknologia. Aihe linkittyy hyvin koulun muihin projekteihin ja alueella sijaitsevan Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun osaamiseen. Luokat ovatkin jo sopineet yhteistyöstä näiden oppilaitosten kanssa muun muassa siten, että opiskelijat tulevat ohjaamaan oppilaita teknologiaprojekteissa.

Rissasen mukaan projektit koostuvat muun muassa arjen teknologiasta, robotiikasta ja automaatiosta, tuotesuunnittelusta ja yrittäjyydestä sekä peleistä ja ohjelmoinnista.

– Oppilaasta tulee teknologiapainotteisissa projekteissa keksijä, joka ratkoo hyvin käytännönläheisiä ongelmia. Ratkaisuna voi olla esimerkiksi ilmaa puhdistava terraario, legoista tehty limonadipullonavaajarobotti tai mallinnus toimivista liikennejärjestelyistä.

Lappeenrannan peruskouluissa on menestyksekkäästi kokeilta pari vuotta tutoroppilastoimintaa ohjelmoinnissa. Tässä mallissa yksi koulun luokista on koulutettu ohjelmoinnin osaajiksi, jotka käyvät opettamassa ohjelmointia koulun opettajille ja muille oppilaille. Saatujen hyvien kokemusten myötä myös teknologiapainotteisten luokkien oppilaat toimivat koulunsa tutoroppilaina. Näin projekteissa kartutettu osaaminen leviää ja hyödyntää koko koulun oppilaita ja henkilökuntaa.

Kuva: Oulun Rajakylän koulun teknoluokan oppilas Cedric Decena kertoo kaupunkisuunnitteluprojektista. Toimintaan on Sammonlahdesta tutustumassa opettaja Olli-Jussi Rissanen (toinen vas.) ja rehtori Arto Väliketo (oik.). Kuvaaja: Petja Pyykkönen. 

Teknoluokkablogiin pääset tästä linkistä:

https://sammontekno.wordpress.com/

Lisätietoja: 

Petja Pyykkönen
Projektipäällikkö, kouluttaja, Saimaan mediakeskus
Lappeenrannan kaupungin hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimiala
puh. +358 40 637 4494, petja.pyykkonen@lappeenranta.fi

Olli-Jussi Rissanen
Matematiikan, fysiikan ja tietotekniikanopettaja
Sammonlahden koulu
olli-jussi.rissanen@lappeenranta.fi

Samuli Anttinen
Luokanopettaja
Sammonlahden koulun Lavolan toimipiste
samuli.anttinen@lappeenranta.fi

Vesa Raasumaa
Rehtori
Sammonlahden koulu
vesa.raasumaa@lappeenranta.fi

Arto Väliketo
Rehtori
Sammonlahden koulun Lavolan toimipiste
arto.valiketo@lappeenranta.fi

OPINTOLINJAESITE

Alla olevasta linkistä saat pdf muotoisena opintolinjaesitteen:

Opintolinjaesite2018-2019