Mannerheimin Lastensuojeluliitto aloitti tukioppilastoiminnan maassamme vuonna 1972. Tukioppilastoiminta kattaa lähes 90% perusopetuksen 7.–9.-luokista. Vuosittain noin 12 000 tukioppilasta saa tehtäväänsä koulutuksen. 1.–6.-luokilla järjestetään kummitoimintaa ja lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa tutortoimintaa.
Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää toiset huomioivaa käyttäytymistä, luoda koulun yhteishenkeä, torjua yksinäisyyttä ja lisätä nuorten osallisuutta koulussa.

Yläkoulun tukioppilastoiminta

Koulussa toimii oppilaiden muodostama tukioppilasjoukko. Tukioppilaat on valittu vapaamuotoisen hakemuksen perusteella. Tukioppilastoiminnan keskeinen tavoite on vaikuttaa hyvien toverisuhteiden syntymiseen sekä yhteisvastuun että myönteisen ilmapiirin kehittymiseen koulussamme.
Tukioppilaiden ohjaajina toimivat Iikka Voutilainen ja Juho Laitinen.

MLL:n tukioppilastoiminta kattaa lähes kaikki Suomen yläkoulut. Tukioppilaat ovat 8. ja 9. -luokkalaisia vapaaehtoisia nuoria, jotka luovat hyvää kouluhenkeä ja toimivat silminä ja korvina koulun arjessa.

Tukioppilaat järjestävät välituntitoimintaa, tutustuttavat uusia 7.- luokkalaisia kouluun ja järjestävät koulun yhteisiä teemapäiviä.

MLL koulutti Suomen kouluihin ensimmäiset tukioppilaat jo vuonna 1972.

MLL:n toimintaa ohjaavat seuraavat arvot: lapsen ja lapsuuden arvostus, yhteisvastuu, inhimillisyys, suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus ja ilo. MLL on määritellyt näihin arvoihin pohjautuvat tukioppilastoiminnan arvot.

Tukioppilastoiminnan arvot

Yksilönä kehittyminen
Yhdenvertaisuus
• Vapaaehtoisuus
• Ilo
• Luottamuksellisuus
• Nuoruus ja nuoruuden arvostus
• Osallisuus ja nuorten äänen kuuluminen