AINEVALINTOJEN PERUSTEET LUKUVUODEKSI 2019-2020

-Valinta tehdään aina tarkan harkinnan perusteella.

-Valintaa on myöhemmin vaikea vaihtaa.

-Valinta tehdään itselle, ei kaverin mukaan.

-Valinnaisaineilla oppilas voi suunnata opintoja oman kiinnostuksen ja kykyjen mukaisesti.

 

VALINNAISAINETARJONTA

KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET:

-2 viikkotuntia (vt)

-kestää kaksi vuotta (8. ja 9. luokan)

-numeroarviointi 4-10

 

YKSIVUOTISET YHDEN VIIKKOTUNNIN KURSSIT:

-1 viikkotunnin (vt)

-kestää yhden lukuvuoden

-valitaan eri kurssi 8. ja 9. luokille

-samaa kurssia ei voi suorittaa kahta kertaa

-sanallinen arviointi, hyväksytty/hylätty

 

KIELITARJONNAN LYHENTEET

A 1 alakoulussa alkanut ensimmäinen kieli (englanti)

A 2 alakoulussa alkanut valinnainen kieli

B1 alakoulussa alkanut toinen kieli (ruotsi)

B2 yläkoulussa alkava valinnainen kieli (sa, ra, ve, es)

 

OHJEET VALINNAISAINEIDEN VALINTAAN:

 

1. OPPILAS EI OPISKELE MILLÄÄN PAINOTUSLINJALLA (aloittanut lukuvuonna 2018-2019)

 8. LUOKKA  9. LUOKKA
 2 vt taito-ja taideaine  2 vt taito-ja taideaine

 

 (jatkuu 8. luokalta)

 2 vt kaksivuotinen valinnaisaine (vapaasti valittavissa)  2 vt kaksivuotinen valinnaisaine (jatkuu 8. luokalta)
 1 vt soveltava valinnaisaine  1 vt soveltava valinnaisaine
   1 vt soveltava valinnaisaine
 Yhteensä 5 viikkotuntia  Yhteensä 6 viikkotuntia

 

 

2. LUMA LUOKKALAISEN VALINNAT

(aloittanut opinnot lukuvuonna 2018-2019)

 8. LUOKKA  9. LUOKKA
 2 vt luma opintoja  2 vt luma opintoja
 2 vt taito-ja taideaine  2 vt taito-ja taideaine  (jatkuu 8. luokalta)
 1 vt soveltava valinnaisaine  1 vt soveltava valinnaisaine
 Yhteensä 5 viikkotuntia  Yhteensä 5 viikkotuntia

Luma luokkalaisella on 7. luokalla 1 vt luma opintoja.

Lyhytkurssin voi korvata B2-kielen 2vt valinnalla.

 

 

3. LIIKUNTAPAINOTTEISEN LINJALAISEN VALINNAT

(aloittanut opinnot lukuvuonna 2018-2019)

 8. LUOKKA  9. LUOKKKA
 2 vt liikuntapainotus  2 vt liikuntapainotus
 2 vt taito-ja taideaine  2 vt taito-ja taideaine (jatkuu 8. luokalta)
 mahdollisuus valita ylimääräisenä 1 vt   soveltava valinnaisainekurssi, mikäli ryhmään mahtuu  1 vt soveltava valinnaisaine
 Yhteensä 4 vt  Yhteensä 5 vt

Liikuntapainotteisella (lip) on 7. luokalta lähtien 2 vt enemmän liikuntaa kuin muilla luokilla.

7.luokan ”ylimääräiset” liikuntatunnit vähentävät 8. ja 9. luokan valinnaisuutta.

Liikuntalinjalaiset saavat valita myös valinnaisliikuntaa 8.ja 9. luokille.

Lyhytkurssin voi korvata B2-kielen 2vt valinnalla.

 

 

4. TAITO-JA TAIDEAINEPAINOTTEISEN LINJAN VALINNAT

(aloittanut opinnot lukuvuonna 2018-2019)

 8. LUOKKA  9. LUOKKKA
 2 vt taito-ja taideainepainotus  2 vt taito-ja taideainepainoitus
 2 vt taito-ja taideaine  2 vt taito-ja taideaine (jatkuu 8. luokalta)
 1 vt soveltava valinnaisaine  1 vt soveltava valinnaisaine
   1 vt soveltava valinnaisaine
 Yhteensä 5 vt  Yhteensä 6 vt

Taito-ja taideainepainotus (tap) alkaa 8. luokalla.

Lyhytkurssin voi korvata B2-kielen 2vt valinnalla.

 

 

5. ENGLANTIPAINOTTEISEN LINJAN VALINNAT

(aloittanut opinnot lukuvuonna 2018-2019)

 8. LUOKKA  9. LUOKKA
 2 vt englantipainotus  2 vt englantipainotus
 2 vt taito-ja taideaine  2 vt taito-ja taideaine (jatkuu 8.luokalta)
 1 vt soveltava valinnaisaine  1 vt soveltava valinnaisaine
 Yhteensä 5 vt  Yhteensä 5 vt

Englantipainotteisella linjalla (enp) on 7. luokalla 1 vt enemmän englantia kuin muilla.

Lyhytkurssin voi korvata B2-kielen 2vt valinnalla.

 

 

TAITO- JA TAIDEAINEIDEN SYVENTÄVÄT VALINNAISET AINEET lukuvuodeksi 2019-2020

LAAJUUS: 2 vt

KESTO: 8. ja 9. luokan

KOTITALOUS

TAVOITTEET

Syvennetään jo opittua tietoa.

SISÄLLÖT

Ruoanvalmistusta ja leivontaa. Ateriakokonaisuuksien suunnittelua ja toteutusta. Portfolion työstäminen.

ARVIOINTI

Arviointi asteikolla 4-10. Jatkuva näyttö,  itse- ja vertaisarviointi

KUVATAIDE

TAVOITTEET

Jatketaan syventäen kuvataiteen tietojen ja taitojen kehittämistä piirtäen, maalaten ja muovaillen. Perehdytään grafiikan tekniikoihin (silkkipaino, lino) sekä rakenteluun eri materiaalein. Kurssilla opiskellaan myös viestintää (valokuvaus, videokuvaus) ja ympäristön suunnittelua.

SISÄLLÖT

Perehdytään grafiikan tekniikoihin (silkkipaino, lino) sekä rakenteluun eri materiaalein. Kurssilla opiskellaan myös viestintää (valokuvaus, videokuvaus) ja ympäristön suunnittelua.

ARVIOINTI

Arviointi asteikolla 4-10. Jatkuva näyttö,  itse- ja vertaisarviointi. Kuvataiteessa arvioinnin  tukena käytetään digitaalista portfoliota.

KÄSITYÖ (tekninen työ)

TAVOITTEET

Syvennetään osaamista puun ja metallin työstöstä. Pyritään kokonaisen käsityöprosessin hallintaan suunnittelusta valmiiseen työhön.

SISÄLLÖT

Syvennetään hitsaamisen taitoja ja opetellaan taonnan alkeita.Opitaan tuntemaan ja tunnistamaan erilaisia metalleja ja niiden ominaisuuksia. Hyödynnetään puun monipuolisia ominaisuuksia materiaalina. Tutustutaan puun sorvaukseen.

ARVIOINTI

Arviointi asteikolla 4-10. Jatkuva näyttö, itse- ja vertaisarviointi.

KÄSITYÖ (tekstiilityö)

TAVOITTEET

Syvennetään jo opittuja taitoja ja tietoja.

SISÄLLÖT

Neulotaan käsin ja koneella sekä virkataan itselle tai vauvalle asusteita. Ommellaan joustavasta materiaalista ompelukonetta ja saumuria käyttäen. Valmistetaan itselle juhla-asu monipuolisin tekniikoin. Kudotaan kangaspuilla, kirjotaan ja ommellaan kodin sisustustekstiilejä.

ARVIOINTI

Arviointi asteikolla 4-10. Jatkuva näyttö.

LIIKUNTA

TAVOITTEET

Kurssilla harjoitetaan ja opetellaan monipuolisesti liikkumis- ja lajitaitoja. Kurssin aikana hyödynnetään lähialueen liikuntapaikkoja.

SISÄLLÖT

Oppilaat suunnittelevat kurssin sisällön yhdessä opettajan kanssa. Lajisisältö on samankaltainen kuin perusliikuntatunneilla.

ARVIOINTI

Itsearviointi ja opettajan arviointi. Arviointi koostuu toimintataidoista ja oppimisesta. Asteikolla 4-10.

MUSIIKKI

TAVOITTEET

Tunneilla tutustutaan eri musiikkikulttuureihin.

SISÄLLÖT

Soitetaan eri soittimilla ja lauletaan Tehdään projekteja; omia äänityksiä, omia sävellyksiä, musiikkivideoita, esitelmiä.

ARVIOINTI

Arviointi 4-10. Painotetaan aktiivisuutta.

YLEISET VALINNAISET AINEET lukuvuodeksi 2019-2020

LAAJUUS: 2 vt

KESTO: 8. ja 9. luokilla

KUVATAIDE, ÄIDINKIELI JA MUSIIKKI

TAVOITTEET:

Ilmaisutaidon syventävä oppimiskokonaisuus.

SISÄLLÖT:

Opinnot sisältävät kuvallisen viestinnän, musiikillisen ilmaisun ja draaman keinoin toteutettavia esityksiä ja harjoitteita. Toimintaa toteutetaan oppilaslähtöisesti.

ARVIOINTI:

Arviointi asteikolla 4-10. Jatkuva näyttö, itse- ja vertaisarviointi.

KOTITALOUS

TAVOITTEET:

Monipuolista ruoanlaittoa ja leivontaa. Tutustutaan suomalaiseen ja kansainväliseen ruokakulttuuriin.

SISÄLLÖT:

Monipuolista ruoanvalmistusta ja leivontaa. Erityisruokavaliot, kansainvälinen keittiö, kansainvälisen ateriakokonaisuuden suunnittelu ja toteutus. Kalenterivuoden juhliin tutustuminen ja niihin liittyvää ruoanvalmistusta ja leivontaa. Portfolion tekeminen.

ARVIOINTI:

Arviointi asteikolla 4-10. Jatkuva näyttö, itse- ja vertaisarviointi.

KÄSITYÖ (tekninen työ)

TAVOITTEET:

Syventää jo opittuja tietoja ja taitoja.

SISÄLLÖT:

Valmistetaan tuotteita oppilaan lähtökohdista ja toiveista käsin, joko oppilaan omien suunnitelmien tai valmiiden ohjeiden mukaan. Mahdollisuus painottaa työskentelyä oman kiinnostuksen mukaan. Voi esimerkiksi huoltaa polkupyörää tai mopoa tms.

ARVIOINTI:

Arviointi asteikolla 4-10. Jatkuva näyttö, itse- ja vertaisarviointi

LIIKUNTA, Energiaa ja hyvinvointia liikunnasta

TAVOITTEET

Lisää energiaa ja hyvinvointia koulupäivääsi liikunnan avulla. Kehitetään monipuolisesti liikuntataitoja. Kurssin aikana hyödynnetään lähialueen liikuntapaikkoja (esim. Huhtiniemen liikuntakeskus,keskustan liikuntapaikat)

SISÄLTÖ

Kurssin sisältö suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. Esim. maila- ja pallopelit, perusliikunta, teline- ja välinevoimistelu, salityöskentely, musiikki- ja rytmiliikunta, akrobatia, kamppailulajit

ARVIOINTI

Itsearviointi ja opettajan arviointi. Arviointi koostuu toimintataidoista ja oppimisesta. Asteikolla 4-10.

TIETOTEKNIIKKA

TAVOITTEET:

Opitaan tietotekniikan monipuolista käyttämistä erilaisten apuohjelmien avulla. Syvennetään oppilaan ohjelmointi- ja tietoteknisiä taitoja. Harjoitellaan verkkosivujen tekemistä, ohjelmointia sekä sähköisen materiaalin julkaisemista.

SISÄLLÖT:

Harjoitellaan tekstinkäsittelytaitoja, esitysgrafiikan käyttöä, kuvankäsittelyä, animointia sekä ohjelmointia. Tutustutaan tekijänoikeuslainsäädäntöön, ymmärretään tietotekniikan monipuolinen käyttäminen ja mahdollisuudet sekä myös tietoturvalliset riskit. Toteutetaan verkkosivut ja tuotetaan mediasisältöä. Tehdään yhdessä videoprojekti, jossa keskiössä videoeditoinnin oppiminen. Opitaan myös tietokantojen käyttöä sekä taulukkolaskentaa. Harjoitellaan 3D-mallintamista sekä peliohjelmointia.

ARVIOINTI:

Arviointi on jatkuvaa. Oppilaan osaamista ja työskentelyä arvioidaan kokonaisvaltaisesti sekä monipuolisesti.

VIERAIDEN KIELTEN VAPAAEHTOISET JA VALINNAISET OPPIMÄÄRÄT Lukuvuodeksi 2019-2020

LAAJUUS: 2 vt

A2 KIELI: alakoulussa alkanut valinnainen kieli

B2-KIELI: yläkoulussa alkava valinnainen kieli (8.-9. LK)

RANSKAN KIELI,  A 2

TAVOITTEET:

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen. Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja. Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä.

SISÄLLÖT:

Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä ranskankielisessä ympäristössä.

Nuoren toiminta ranskan kielellä eri yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon.

Havainnoidaan edelleen ja  vahvistetaan kohdekielen rytmiä, intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan edelleen ääntämään luontevasti. Harjoitellaan edelleen tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.

ARVIOINTI:

Arviointi on jatkuvaa ja kannustavaa. Käytämme monipuolisia arviointimenetelmiä: itse-, vertais- ja opettajan suorittamaa arviointia erilaisten näyttöjen perusteella.

SAKSAN KIELI,  A 2

TAVOITTEET:

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen. Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja. Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

SISÄLLÖT:

Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä saksankielisessä ympäristössä. Nuoren toiminta saksankielellä erilaisissa arkipäivän tilanteissa, eri yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitooon.Havainnoidaan edelleen saksan kielelle ja kulttuurille ominaisia  piirteitä. Uusia asioita opetellessa kerrataan myös aiemmin opittua sanastoa ja rakenteita.

ARVIOINTI:

Arviointi on jatkuvaa ja kannustavaa. Käytämme monipuolisia arviointimenetelmiä: itse-, vertais- ja opettajan suorittamaa arviointia erilaisten näyttöjen perusteella.

VENÄJÄN KIELI, A 2

TAVOITTEET:

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen. Kielenopiskelutaitojen vahvistaminen. Kielitaidon kehittyminen, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita ja tuottaa tekstejä.

SISÄLLÖT:

Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä venäjänkielisessä ympäristössä. Harjoitellaan toimimaan venäjän kielellä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Otetaan huomioon ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Havainnoidaan edelleen ja  vahvistetaan venäjän kielelle ominaisia piirteitä, laajennetaan sanaston ja rakenteiden hallintaa monenlaisia tekstejä ja viestintäkanavia hyödyntäen.

ARVIOINTI:

Arviointi on jatkuvaa ja kannustavaa. Käytetään monipuolisia arviointimenetelmiä: itse-, vertais- ja opettajan suorittamaa arviointia erilaisten näyttöjen perusteella.

ESPANJAN KIELI, B2

TAVOITTEET:

Kielitaidon kehittyminen, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä.

SISÄLLÖT:

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä espanjankielisessä ympäristössä. Havainnoidaan kohdekielen rytmiä, intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan ääntämään luontevasti.

.ARVIOINTI:

Arviointi on jatkuvaa ja kannustavaa. Käytämme monipuolisia arviointimenetelmiä: itse-, vertais- ja opettajan suorittamaa arviointia erilaisten näyttöjen perusteella.

RANSKAN KIELI, B2

TAVOITTEET:

Kielitaidon kehittyminen, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä.

SISÄLLÖT:

Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä ranskankielisessä ympäristössä. Havainnoidaan kohdekielen rytmiä, intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan ääntämään luontevasti. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.

ARVIOINTI:

Arviointi on jatkuvaa ja kannustavaa. Käytämme monipuolisia arviointimenetelmiä: itse-, vertais- ja opettajan suorittamaa arviointia erilaisten näyttöjen perusteella.

SAKSAN KIELI, B2

TAVOITTEET:

Kielitaidon kehittyminen, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä.

SISÄLLÖT:

Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä saksankielisessä ympäristössä. Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan, ja kirjoittamaan kohdekieltä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja monenlaisista aiheista. Havainnoidaan saksan kielelle ja kulttuurille ominaisia piirteitä, opiskellaan keskeistä sanastoa ja kielen rakenteiden perusteita.

ARVIOINTI:

Arviointi on jatkuvaa ja kannustavaa. Käytämme monipuolisia arviointimenetelmiä: itse-, vertais- ja opettajan suorittamaa arviointia erilaisten näyttöjen perusteella.

VENÄJÄN KIELI, B2

TAVOITTEET:

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen. Kielenopiskelutaitojen vahvistaminen. Kielitaidon kehittyminen, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita ja tuottaa tekstejä.

SISÄLLÖT:

Kyrilliset aakkoset. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä venäjänkielisessä ympäristössä. Harjoitellaan toimimaan venäjän kielellä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Havainnoidaan venäjän kielelle ominaisia piirteitä, opiskellaan keskeistä sanastoa ja kielen rakenteiden perusteita.

ARVIOINTI:

Arviointi on jatkuvaa ja kannustavaa. Käytetään monipuolisia arviointimenetelmiä: itse- ja  vertaisarviointia sekä opettajan suorittamaa arviointia erilaisten näyttöjen perusteella.

SOVELTAVAT VALINNAISET AINEET lukuvuodeksi 2019-2020

Laajuus: 1 vt

Kesto: vuosiluokilla 8. tai 9.

LUONTORETKEILY

TAVOITTEET:

Kurssilla opitaan retkelle valmistautumista, erätaitoja, luonnonkunnioitusta ja siitä nauttimista.

SISÄLLÖT:

Koostuu luontovaelluksista lähialueen kansallispuistossa syyskuun alussa. Retkillä on telttamajoitus ja ruokailu tapahtuu “pakkiruokailuna” nuotiolla luonnonhelmassa. Kurssiin ei sisälly lukujärjestykseen tulevia oppitunteja, mutta valmistelut retkille suoritetaan koulupäivän aikana. Kurssi toteutetaan viikonloppuna (la-su) sekä 8. että 9.-luokilla. Ruoka on omakustanteinen.

ARVIOINTI:

Hyväksytty suorittaminen edellyttää osallistumista retkelle ja ohjeiden mukaista toimintaa.

KALASTUS

TAVOITTEET:

Tutustutaan eri kalastusmuotoihin, opitaan vastuullisiksi kalastajiksi ja harjaannutaan käsittelemään kalaa ruuanvalmistusta varten.

SISÄLLÖT:

Kurssiin ei liity viikottaisia oppitunteja, vaan oppiminen tapahtuu yhtenä viikonloppuna kalastusretkellä (1 yö maastossa/lukuvuosi). Retkellä kalastusmuotona viehekalastus ja/tai mato-onginta. Valmistautuminen suoritetaan muun koulutoiminnan ohessa. Omat kalastusvälineet eivät ole välttämättömyys kurssille osallistumisessa. Kalastusluvat ja ruoka ovat omakustanteisia.

ARVIOINTI:

Hyväksytty suorittaminen edellyttää osallistumista retkelle ja ohjeiden mukaista toimintaa.

PUUTARHANHOITO JA KOTIELÄIMET

TAVOITTEET:

Tutustutaan puutarhakasveihin ja puutarhan ja kasvimaan suunnitteluun. Tutustutaan suomalaisen maatalouden kotieläimiin ja niiden hyvään hoitoon.

SISÄLLÖT:

Tutustutaan erilaisiin puutarhakasveihin: Puihin, yksi- ja monivuotisiin kukkiin, vihanneksiin, marjoihin ym. ja puutarhan suunnitteluun. Suunnitellaan oma keittiöpuutarha.  Kasvatetaan taimia ja hoidetaan huonekasveja. Tehdään joulukranssi

Tutustutaan kotieläinten historiaan ihmisen hoidossa ja kotieläinten hyvään hoitoon. Tehdään esitelmiä kurssilaisten valitsemista aiheista.  Vierailu maatilalle, tallille tms.

ARVIOINTI

Jatkuva arviointi ja kirjalliset työt.

3D- MALLINTAMINEN JA TULOSTAMINEN

TAVOITTEET:

Opitaan 3D-mallintamista ja syvennetään oppilaan visuaalista osaamista sekä avaruudellista hahmotuskykyä.

SISÄLLÖT:

3D-mallintaminen ja animointi.

ARVIOINTI:

Hyväksytty/Hylätty.Projektityön avulla oppilas osoittaa osaamistaan ja oppimisprosessia arvioidaan kokonaisvaltaisesti.

OHJELMOINTI JA ROBOTIIKKA

TAVOITTEET:

Vahvistetaan oppilaan algoritmista ajattelukykyä ja ohjelmoinnin ymmärtämistä. Opitaan yhdessä tekemistä projektien parissa.

SISÄLLÖT:

Oppilaat rakentavat itse robotin ja ohjelmoivat sen tekemään monipuolisesti erilaisia tehtäviä. Lisäksi hyödynnetään micro:bit mikrokontrollereita ja erilaisia mittausantureita.

ARVIOINTI:

Hyväksytty/Hylätty. Projektityön avulla oppilas osoittaa osaamistaan ja oppimisprosessia arvioidaan kokonaisvaltaisesti.

PELIOHJELMOINTI

TAVOITTEET:

Vahvistetaan oppilaan algoritmista ajattelukykyä ja ohjelmoinnin ymmärtämistä. Opitaan yhdessä tekemistä projektien parissa.

SISÄLLÖT:

Oman pelin suunnittelu ja grafiikan toteutus. Mahdollisuus peliohjelmointiin GDevelop4 sekä Unity -pelimoottorilla.

ARVIOINTI:

Hyväksytty/Hylätty. Peliprojektin avulla oppilas osoittaa osaamistaan ja oppimisprosessia arvioidaan kokonaisvaltaisesti.

TEKNOLOGIA

TAVOITTEET:

Vahvistetaan oppilaan omatoimisuutta ja käsillä tekemisen taitoja. Projektitöissä opitaan yhdessä tekemistä, syvennetään ohjelmoinnillista ajattelukykyä sekä opitaan erilaisten kytkentöjen tekemistä.

SISÄLLÖT:

Oppilaat tekevät projektitöitä. Projekteissa hyödynnetään erilaisia elektroniikan komponentteja, mikrokontrollereita sekä mittausantureita.

ARVIOINTI:

Hyväksytty/Hylätty. Projektitöiden avulla oppilas osoittaa osaamistaan ja oppimisprosessia arvioidaan kokonaisvaltaisesti.

KITARA

TAVOITTEET:

Tavoitteena hallita perussoinnut ja soittotaito tabulatuureista.

SISÄLLÖT:

Eri tyylisten kappaleiden harjoittaminen, Käydään myös tunnettuja kitarariffejä.

ARVIOINTI:

Hyväksytty suoritus edellyttää jatkuvaa harjoittelua.

LAULURYHMÄ

TAVOITTEET:

Tavoitteena laulaa yksin- ja yhdessä

SISÄLLÖT

Kurssilla lauletaan erityylisiä kappaleita pianon/kitaran säestyksellä. Voidaan tehdä myös äänityksiä.

ARVIOINTI:

Hyväksytty suoritus edellyttää jatkuvaa harjoittelua.

PIKARUOKA

TAVOITTEET:

Tavoitteena oppia valmistamaan nopeasti valmistettavia ruokia, välipaloja ja leivonnaisia.

SISÄLLÖT:

Opitaan valmistamaan monipuolisista raaka-aineista maukkaita ruokia, välipaloja ja leivonnaisia.

ARVIOINTI:

Hyväksytty/hylätty. Jatkuva arviointi. Osallistuminen ja ohjeiden mukaan toimiminen.

LEIVONTA

TAVOITTEET:

Tavoitteena on oppia valmistamaan maukkaita leivonnaisia eri taikinatyyppejä ja leivontamenetelmiä hyödyntäen.

SISÄLLÖT:

Opitaan valmistamaan monipuolisesti erilaisia suolaisia ja makeita leivonnaisia.

ARVIOINTI:

Hyväksytty/Hylätty. Jatkuva arviointi. Osallistuminen ja ohjeiden mukaan toimiminen.

MAKUJA MAAILMALTA

TAVOITTEET:

Tavoitteena on oppia valmistamaan eri maiden alku-, pää- ja jälkiruokia.

SISÄLLÖT:

Opitaan käyttämään monipuolisesti eri maissa käytettäviä raaka-aineita.

ARVIOINTI:

Hyväksytty/Hylätty. Jatkuva arviointi. Osallistuminen ja ohjeiden mukaan toimiminen.

VIRKEYTTÄ VÄLIPALOILLA

TAVOITTEET:

Tavoitteena on oppia valmistamaan terveellisiä ja monipuolisia välipaloja erilaisia raaka-aineita hyödyntäen.

SISÄLLÖT:

Opitaan valmistamaan maukkaita ja monipuolisia välipaloja terveellisesti ja monipuolisia raaka-aineita hyödyntäen.

ARVIOINTI:

Hyväksytty/Hylätty. Jatkuva arviointi. Osallistuminen ja ohjeiden mukaan toimiminen.

HISTORIAN LISÄKURSSI

TAVOITTEET:

Tavoitteena on syventää historian oppisisältöjä

SISÄLLÖT:

Kurssilla historiaa opiskellaan monimuotoisesti. Aihepiirit valitaan oppilaslähtöisesti ja työmuodot vaihtelevat sisällön mukaan.

ARVIOINTI:

Hyväksytty/hylätty. Arvoinnissa otetaan huomioon kiinnostus, aktiivisuus ja työskentely projektin parissa.

ILMAISUTAIDON PERUSKURSSI 8 LK

TAVOITTEET:

Ilmaisutaidon peruskurssi tutustuttaa ilmaisuun ja draamaan.

SISÄLLÖT:

Kurssilla tehdään esimerkiksi keskittymis-, rentoutumis-, pantomiimi- ja improvisointiharjoituksia. Harjoitellaan myös yhteistyötaitoja ja äänenkäyttöä. Tavoitteena voi myös olla pienimuotoisen esityksen työstäminen valmiiksi ryhmän niin halutessa.

ARVIOINTI

Hyväksytty/Hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista tunneilla.

ILMAISUTAIDON JATKOKURSSI 9. LK

TAVOITTEET:

Ilmaisutaidon jatkokurssilla jatketaan tutustumista ilmaisuun ja draamaan.

SISÄLLÖT:

Kurssilla tehdään esimerkiksi keskittymis-, äänenmuodostus- ja puhetekniikkaharjoituksia, harjoitellaan puheviestintä tilanteita ja ryhmäviestintää. Kurssilla jatketaan draamaharjoitusten tekemistä ja tutustumistä erilaisiin draamatekniikoihin. Kurssilla myös rohkaistaan luovaan kirjoittamiseen osana itsetuntemusta. Tavoitteena voi myös olla pienimuotoisen esityksen työstäminen ryhmän niin halutessa.

 ARVIOINTI

Hyväksytty/Hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista tunneilla.

LANGASTA ASUSTEEKSI

TAVOITTEET:

Tavoitteena aiemmin opittujen taitojen syventäminen.

SISÄLLÖT:

Neulotaan ja virkataan asusteita eri lankatekniikoin.

ARVIOINTI:

Hyväksytty/ Hylätty. Valmis lankatyö.

ASU OMMELLEN

TAVOITTEET:

Tavoitteena aiemmin opittujen taitojen syventäminen.

SISÄLLÖT:

Kaavojen avulla kuositellaan ja leikataan asu, joka ommellaan koneella.

ARVIOINTI:

Hyväksytty/ Hylätty. Valmis asu.

KUDONTA

TAVOITTEET:

Tavoitteena oppia kutomaan kangaspuilla tai pöytäpuilla.

SISÄLLÖT:

Kudotaan kodin tekstiilejä.

ARVIOINTI:

Hyväksytty/ Hylätty. Valmis kodin tekstiili.

ERIKOISTEKNIIKOITA

TAVOITTEET:

Tavoitteena tutustua erilaisiin  käsityötekniikoihin.

SISÄLLÖT:

Huovutetaan, helmikirjotaan jne. erilaisia koruja.

ARVIOINTI:

Hyväksytty / Hylätty. Valmis koru.

ESPANJAA MATKAILIJOILLE

TAVOITTEET:

Opiskellaan käytännön espanjan alkeita ja arkipäivän tilanteiden kieltä sekä maan tapoja ja kulttuuria.

SISÄLLÖT:

Perussanastoa ja -rakenteita: Opiskellaan kertomaan itsestä, asioimaan ravintolassa, kaupassa, asemalla ym. käytännön tilanteissa.

ARVIOINTI:

Hyväksytty / Hylätty

SAKSAA MATKAILIJOILLE

TAVOITTEET:

Opiskellaan käytännön saksan alkeita ja arkipäivän tilanteiden kieltä sekä maan tapoja ja kulttuuria.

SISÄLLÖT:

Perussanastoa ja -rakenteita: Opiskellaan kertomaan itsestä, asioimaan ravintolassa, kaupassa, asemalla ym. käytännön tilanteissa.

ARVIOINTi:

Hyväksytty / Hylätty

VENÄJÄN ALKEET MATKAILIJOILLE

TAVOITTEET:

Opiskellaan käytännön venäjän alkeita ja arkipäivän tilanteiden kieltä sekä maan tapoja ja kulttuuria.

SISÄLLÖT:

Kyrilliset aakkoset. Perussanastoa ja -rakenteita: opitaan kertomaan itsestä, asioimaan ravintolassa, kaupassa, asemalla ym. käytännön tilanteissa.

ARVIOINTI:

Hyväksytty / Hylätty

RUOTSIA LUKIOON MENIJÖILLE

TAVOITTEET:

Vahvistetaan aiemmin opittua.

SISÄLLÖT:

Kerrataan peruskoulun ruotsin sanastoa ja rakenteita sekä syvennetään aiemmin opittua.

ARVIOINTI:

Hyväksytty / Hylätty

MUOVISTA JA METALLISTA

TAVOITTEET:

Tavoitteena oppia emalointia ja muovin muokkausta.

SISÄLLÖT:

Valmistetaan pieniä esineitä emaloimalla ja muovista muokkaamalla. Esimerkiksi koruja, vieheitä, koriste-esineitä.

ARVIOINTI:

Hyväksytty/Hylätty

LASKETTELU

TAVOITTEET:

Opitaan yleisimpiä laskutekniikoita suksilla sekä laudalla.

SISÄLTÖ

Kurssi on omakustannekurssi, joten kannattaa varautua kohtuullisiin kustannuksiin. Niillä katetaan bussikuljetuksia, mahdollisia yöpymisiä ja välinevuokria.

Kurssin painopiste on laskettelussa, mutta sisältää myös murtomaahiihtoa. Kurssi suoritetaan mahdollisesti Myllymäen laskettelukeskuksessa yhteistyössä Joutsenon yläkoulun kanssa. Mahdollisesti toteutamme myös omakustanteisen laskettelumatkan yhdessä valittuun kohteeseen. Esim. Tahko, Messilä, Himos. Tarkempi sisältö ilmoitetaan osallistujamäärän ja kustannuksien selvittyä.

ARVIOINTI

Hyväksytty/hylätty

MAILA- JA PALLOPELIT

TAVOITTEET

Kurssin aikana pääset nautiskelemaan rennosta pelailusta tai halutessasi myös kilpailullisemmasta liikkumisesta. Kurssin aikana syvennetään tietämystä peleistä ja suoritustekniikoista.

SISÄLTÖ

Maila- ja pallopelikurssin sisältö suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. Luvassa on vanhoja tuttuja lajeja ja myös tutustumista uusiin lajeihin. Esim. koripallo, jalkapallo, salibandy, tennis, sulkapallo, haavipallo, amerikkalainen jalkapallo ja pöytätennis. 

ARVIOINTI

Hyväksytty/hylätty

FITNESS KURSSI

TAVOITTEET

Kurssin aikana oppilaat suunnittelevat yksilöllisen liikuntaohjelman opettajan ohjauksessa. Tavoitteena on lisätä oppilaiden omatoimista säännöllistä liikuntaa. Kurssilla hyödynnetään mahdollisesti sykemittareita oman fyysisen kunnon seurannassa.

SISÄLTÖ

Ryhmäliikuntaa ja kuntosaliharjoittelua.

ARVIOINTI

Hyväksytty/hylätty

TANSSIKURSSI

TAVOITTEET

Kurssin aikana tutustutaan eri tanssityyleihin ja suunnitellaan tanssikoreografioita.

SISÄLTÖ

Oppilaat saavat osallistua kurssin suunnitteluun ja toteutukseen. Mahdollisuuksien mukaan käydään ohjatuilla tanssitunneilla lähialueen liikuntakeskuksissa.

ARVIOINTI

Hyväksytty/hylätty

GRAFIIKKAA (arjen tarpeisiin)

TAVOITTEET:

Opinnoissa sovelletaan monipuolisesti eri grafiikan menetelmiä. Oppilaiden mielenkiinnon mukaan valitaan tehtävien aiheet.

SISÄLLÖT:

Taidegrafiikan osalta tekniikkana kohopainanta lino-menetelmällä. Käyttögrafiikan osalta tekniikkana silkkipaino ja tietokonegrafiikka. (esimerkiksi T-paidan, tyynynpäällisen jne. graafinen suunnittelu ja toteutus).

ARVIOINTI:

Hyväksytty/hylätty

MUOVAILUA MONIPUOLISESTI

TAVOITTEET:

Opinnoissa sovelletaan monipuolisesti eri kuvanveiston menetelmiä. Oppilaiden mielenkiinnon mukaan valitaan tehtävien aiheet.

SISÄLLÖT:

Kurssilla perehdytään savimuovailuun, kipsin veistoksellisiin mahdollisuuksiin ja muiden soveltuvien materiaalien käyttöön veistoksen raaka-aineina. Tuotoksena oman pienoisveistoksen suunnittelu ja toteutus.

ARVIOINTI:

Hyväksytty/hylätty

SARJAKUVATYÖPAJA

TAVOITTEET:

Opinnoissa tutustutaan sarjakuvan piirtämiseen samalla hyödyntäen sarjakuvan eri ilmaisukeinoja.

SISÄLLÖT:

Sarjakuvahahmojen ja juonen kehittely ja toteutus, tarinankerronnan tyylit, aikakäsitys sarjakuvassa, sarjakuvan äänimaailma ja oman sarjakuvan suunnittelu ja toteutus.

ARVIOINTI:

Hyväksytty/hylätty

VIDEOTYÖPAJA

TAVOITTEET:

Opinnoissa perehdytään videoelokuvan suunnittelun ja toteutuksen vaiheisiin ja keinoihin.

SISÄLLÖT:

Elokuvan suunnittelu, storyboard ja käsikirjoitus, kuvaamisen ja näyttelemisen eri keinot ja äänimaailman toteutus elokuvassa. Lisäksi opiskellaan elokuvan editointia sekä toteutetaan tiimityönä oma lyhytelokuva.

ARVIOINTI:

hyväksytty/hylätty

VESIVÄRI / AKRYYLIMAALAUKSEN TYÖPAJA

TAVOITTEET:

Maalaustyöpaja tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa maalauksia itse valitsemastaan aiheesta.

Työskentelyn tuloksena voi syntyä maalaus, juliste tai vaikkapa graffiti.

SISÄLLÖT:

Tutustutaan akvarelli- ja akryylimaalaamisen tekniikoihin. Lisäksi perehdytään värisommitteluun, kuvan elementien sommitteluun ja sekatekniikan mahdollisuuksiin maalaamisessa.

ARVIOINTI:

hyväksytty/hylätty

PIIRTÄMISEN TYÖPAJA

TAVOITTEET:

Piirtämisen työpaja tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa piirroksia itse valitsemastaan aiheesta.

Työskentelyn tuloksena voi syntyä yksittäinen piirros, sommitelma tai vaikkapa omakuva.

SISÄLLÖT:

Tutustutaan eri piirtämisen välineisiin ja tekniikoihin (lyijykynä, hiili,tussi ja väriliidut).

Perehdytään kuvan sommittelun ja värisommittelun keinoihin.

ARVIOINTI:

hyväksytty/hylätty