AINEVALINTOJEN PERUSTEET LUKUVUODEKSI 2019-2020

-Valinta tehdään aina tarkan harkinnan perusteella.

-Valintaa on myöhemmin vaikea vaihtaa.

-Valinta tehdään itselle, ei kaverin mukaan.

-Valinnaisaineilla oppilas voi suunnata opintoja oman kiinnostuksen ja kykyjen mukaisesti.

 

VALINNAISAINETARJONTA

KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET:

-2 viikkotuntia (vt)

-kestää kaksi vuotta (8. ja 9. luokan)

-numeroarviointi 4-10

 

YKSIVUOTISET YHDEN VIIKKOTUNNIN KURSSIT:

-1 viikkotunnin (vt)

-kestää yhden lukuvuoden

-valitaan eri kurssi 8. ja 9. luokille

-samaa kurssia ei voi suorittaa kahta kertaa

-sanallinen arviointi, hyväksytty/hylätty

 

KIELITARJONNAN LYHENTEET

A 1 alakoulussa alkanut ensimmäinen kieli (englanti)

A 2 alakoulussa alkanut valinnainen kieli

B1 alakoulussa alkanut toinen kieli (ruotsi)

B2 yläkoulussa alkava valinnainen kieli (sa, ra, ve, es)

 

OHJEET VALINNAISAINEIDEN VALINTAAN:

 

1. OPPILAS EI OPISKELE MILLÄÄN PAINOTUSLINJALLA (aloittanut lukuvuonna 2018-2019)

 8. LUOKKA  9. LUOKKA
 2 vt taito-ja taideaine  2 vt taito-ja taideaine

 (jatkuu 8. luokalta)

 2 vt kaksivuotinen valinnaisaine (vapaasti valittavissa)  2 vt kaksivuotinen valinnaisaine (jatkuu 8. luokalta)
 1 vt soveltava valinnaisaine  1 vt soveltava valinnaisaine
 1 vt soveltava valinnaisaine
 Yhteensä 5 viikkotuntia  Yhteensä 6 viikkotuntia

 

 

2. LUMA LUOKKALAISEN VALINNAT

(aloittanut opinnot lukuvuonna 2018-2019)

 8. LUOKKA  9. LUOKKA
 2 vt luma opintoja  2 vt luma opintoja
 2 vt taito-ja taideaine  2 vt taito-ja taideaine  (jatkuu 8. luokalta)
 1 vt soveltava valinnaisaine  1 vt soveltava valinnaisaine
 Yhteensä 5 viikkotuntia  Yhteensä 5 viikkotuntia

Luma luokkalaisella on 7. luokalla 1 vt luma opintoja.

Lyhytkurssin voi korvata B2-kielen 2vt valinnalla.

 

 

3. LIIKUNTAPAINOTTEISEN LINJALAISEN VALINNAT

(aloittanut opinnot lukuvuonna 2018-2019)

 8. LUOKKA  9. LUOKKKA
 2 vt liikuntapainotus  2 vt liikuntapainotus
 2 vt taito-ja taideaine  2 vt taito-ja taideaine (jatkuu 8. luokalta)
 mahdollisuus valita ylimääräisenä 1 vt   soveltava valinnaisainekurssi, mikäli ryhmään mahtuu  1 vt soveltava valinnaisaine
 Yhteensä 4 vt  Yhteensä 5 vt

Liikuntapainotteisella (lip) on 7. luokalta lähtien 2 vt enemmän liikuntaa kuin muilla luokilla.

7.luokan ”ylimääräiset” liikuntatunnit vähentävät 8. ja 9. luokan valinnaisuutta.

Liikuntalinjalaiset saavat valita myös valinnaisliikuntaa 8.ja 9. luokille.

Lyhytkurssin voi korvata B2-kielen 2vt valinnalla.

 

 

4. TAITO-JA TAIDEAINEPAINOTTEISEN LINJAN VALINNAT

(aloittanut opinnot lukuvuonna 2018-2019)

 8. LUOKKA  9. LUOKKKA
 2 vt taito-ja taideainepainotus  2 vt taito-ja taideainepainoitus
 2 vt taito-ja taideaine  2 vt taito-ja taideaine (jatkuu 8. luokalta)
 1 vt soveltava valinnaisaine  1 vt soveltava valinnaisaine
 1 vt soveltava valinnaisaine
 Yhteensä 5 vt  Yhteensä 6 vt

Taito-ja taideainepainotus (tap) alkaa 8. luokalla.

Lyhytkurssin voi korvata B2-kielen 2vt valinnalla.

 

 

5. ENGLANTIPAINOTTEISEN LINJAN VALINNAT

(aloittanut opinnot lukuvuonna 2018-2019)

 8. LUOKKA  9. LUOKKA
 2 vt englantipainotus  2 vt englantipainotus
 2 vt taito-ja taideaine  2 vt taito-ja taideaine (jatkuu 8.luokalta)
 1 vt soveltava valinnaisaine  1 vt soveltava valinnaisaine
 Yhteensä 5 vt  Yhteensä 5 vt

Englantipainotteisella linjalla (enp) on 7. luokalla 1 vt enemmän englantia kuin muilla.

Lyhytkurssin voi korvata B2-kielen 2vt valinnalla.