Taito- ja taideaineet

TAITO- JA TAIDEAINEIDEN SYVENTÄVÄT VALINNAISET AINEET lukuvuodeksi 2019-2020

LAAJUUS: 2 vt

KESTO: 8. ja 9. luokan

 

KOTITALOUS

TAVOITTEET

Syvennetään jo opittua tietoa.

SISÄLLÖT

Ruoanvalmistusta ja leivontaa. Ateriakokonaisuuksien suunnittelua ja toteutusta. Portfolion työstäminen.

ARVIOINTI

Arviointi asteikolla 4-10. Jatkuva näyttö,  itse- ja vertaisarviointi

 

KUVATAIDE

TAVOITTEET

Jatketaan syventäen kuvataiteen tietojen ja taitojen kehittämistä piirtäen, maalaten ja muovaillen. Perehdytään grafiikan tekniikoihin (silkkipaino, lino) sekä rakenteluun eri materiaalein. Kurssilla opiskellaan myös viestintää (valokuvaus, videokuvaus) ja ympäristön suunnittelua.

SISÄLLÖT

Perehdytään grafiikan tekniikoihin (silkkipaino, lino) sekä rakenteluun eri materiaalein. Kurssilla opiskellaan myös viestintää (valokuvaus, videokuvaus) ja ympäristön suunnittelua.

ARVIOINTI

Arviointi asteikolla 4-10. Jatkuva näyttö,  itse- ja vertaisarviointi. Kuvataiteessa arvioinnin  tukena käytetään digitaalista portfoliota.

 

KÄSITYÖ (tekninen työ)

TAVOITTEET

Syvennetään osaamista puun ja metallin työstöstä. Pyritään kokonaisen käsityöprosessin hallintaan suunnittelusta valmiiseen työhön.

SISÄLLÖT

Syvennetään hitsaamisen taitoja ja opetellaan taonnan alkeita.Opitaan tuntemaan ja tunnistamaan erilaisia metalleja ja niiden ominaisuuksia. Hyödynnetään puun monipuolisia ominaisuuksia materiaalina. Tutustutaan puun sorvaukseen.

ARVIOINTI

Arviointi asteikolla 4-10. Jatkuva näyttö, itse- ja vertaisarviointi.

 

KÄSITYÖ (tekstiilityö)

TAVOITTEET

Syvennetään jo opittuja taitoja ja tietoja.

SISÄLLÖT

Neulotaan käsin ja koneella sekä virkataan itselle tai vauvalle asusteita. Ommellaan joustavasta materiaalista ompelukonetta ja saumuria käyttäen. Valmistetaan itselle juhla-asu monipuolisin tekniikoin. Kudotaan kangaspuilla, kirjotaan ja ommellaan kodin sisustustekstiilejä.

ARVIOINTI

Arviointi asteikolla 4-10. Jatkuva näyttö.

 

LIIKUNTA

TAVOITTEET

Kurssilla harjoitetaan ja opetellaan monipuolisesti liikkumis- ja lajitaitoja. Kurssin aikana hyödynnetään lähialueen liikuntapaikkoja.

SISÄLLÖT

Oppilaat suunnittelevat kurssin sisällön yhdessä opettajan kanssa. Lajisisältö on samankaltainen kuin perusliikuntatunneilla.

ARVIOINTI

Itsearviointi ja opettajan arviointi. Arviointi koostuu toimintataidoista ja oppimisesta. Asteikolla 4-10.

 

MUSIIKKI

TAVOITTEET

Tunneilla tutustutaan eri musiikkikulttuureihin.

SISÄLLÖT

Soitetaan eri soittimilla ja lauletaan Tehdään projekteja; omia äänityksiä, omia sävellyksiä, musiikkivideoita, esitelmiä.

ARVIOINTI

Arviointi 4-10. Painotetaan aktiivisuutta.