Saavutettavuusseloste

Lappeenrannan kaupunki pyrkii takaamaan verkkosivuston saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain mukaisiesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee sammonlahdenkoulu.fi-verkkosivustoa.

Vaatimuksenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää vaatimukset osittain. Vaatimusten täyttämättä jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettava seuraavista syistä.
a) Lainsäädön noudattamatta jättäminen
Sivustolla ei ole sisältöä, jonka osalta lainsäädäntöä ei olisi noudatettu lukuun ottamatta niitä sisältöjä, joiden tuottaminen aiheuttaa kohtuuttoman rasitteen tällä hetkellä.
b) kohtuuton rasite
Sivustolla on kuvia joissa ei ole vaihtoehtoistekstiä, nämä ovat kuvat ovat koristeellisia eivätkä anna tekstille lisäarvoa.
Tietoja ei-saavutettavasta sisällöstä saa puhelimitse Winkistä puh 05 616 2220 tai sähköpostilla osoitteesta saavutettavuus@lappeenranta.fi

Tämä saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 13.11.2019.

Selosteen tiedot perustuvat sivuston ylläpitäjän itsearvioon.

Palaute ja yhteystiedot

Sivuston käyttäjä voi antaa saavutettavuuspalautetta Lappeenrannan kaupungille, mikäli katsoo, että sivusto ei täytä saavutettavuusvaatimuksia tai yksittäistapauksissa pyytää ei-saavutettavaa digitaalista sisältöä toimitettavaksi saavutettavassa muodossa, mikäli tämä on välttämätöntä käyttäjän velvollisuuksien, oikeuksien ja etujen toteuttamiseksi.

Palautteen voi jättää sähköpostitse osoitteeseen saavutettavuus@lappeenranta.fi.
Saavutettavuuspalautteeseen vastataan viipymättä, kuitenkin kahden viikon kuluessa.

Täytäntöönpanomenettely

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on saavutettavuusvaatimuksia koskevan lainsäädännön toteutumista valvova viranomainen Suomessa.

Osoite:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvontayksikkö
Postiosoite: PL 150, 13101 Hämeenlinna
s-posti: kirjaamo.etala@avi.fi

www.saavutettavuusvaatimukset.fi