YLEISET VALINNAISET AINEET lukuvuodeksi 2018-2019

LAAJUUS: 2 vt

KESTO: 8. ja 9. luokilla

 

KUVATAIDE, ÄIDINKIELI JA MUSIIKKI

TAVOITTEET:

Ilmaisutaidon syventävä oppimiskokonaisuus.

SISÄLLÖT:

Opinnot sisältävät kuvallisen viestinnän, musiikillisen ilmaisun ja draaman keinoin toteutettavia esityksiä ja harjoitteita. Toimintaa toteutetaan oppilaslähtöisesti.

ARVIOINTI:

Arviointi asteikolla 4-10. Jatkuva näyttö, itse- ja vertaisarviointi.

 

KOTITALOUS

TAVOITTEET:

Monipuolista ruoanlaittoa ja leivontaa. Tutustutaan suomalaiseen ja kansainväliseen ruokakulttuuriin.

SISÄLLÖT:

Monipuolista ruoanvalmistusta ja leivontaa. Erityisruokavaliot, kansainvälinen keittiö, kansainvälisen ateriakokonaisuuden suunnittelu ja toteutus. Kalenterivuoden juhliin tutustuminen ja niihin liittyvää ruoanvalmistusta ja leivontaa. Portfolion tekeminen.

ARVIOINTI:

Arviointi asteikolla 4-10. Jatkuva näyttö, itse- ja vertaisarviointi.

 

KÄSITYÖ (tekninen työ)

TAVOITTEET:

Syventää jo opittuja tietoja ja taitoja.

SISÄLLÖT:

Valmistetaan tuotteita oppilaan lähtökohdista ja toiveista käsin, joko oppilaan omien suunnitelmien tai valmiiden ohjeiden mukaan. Mahdollisuus painottaa työskentelyä oman kiinnostuksen mukaan. Voi esimerkiksi huoltaa polkupyörää tai mopoa tms.

ARVIOINTI:

Arviointi asteikolla 4-10. Jatkuva näyttö, itse- ja vertaisarviointi

 

LIIKUNTA

TAVOITTEET:

Lisätä  hyvinvointia ja energiaa oppilaan koulupäivään. Myös taidollisen osaamisen lisääminen.

SISÄLLÖT:

Sisältö suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. Esim. maila- ja pallopelit, perusliikunta, teline- ja välinevoimistelu, salityöskentely, musiikki- ja rytmiliikunta, akrobatia, kamppailulajit.

ARVIOINTI:

Itsearviointi ja opettajan arviointi. Arviointi koostuu toimintataidoista ja oppimisesta. Asteikolla 4-10.

 

TIETOTEKNIIKKA

TAVOITTEET:

Opitaan tietotekniikan monipuolista käyttämistä erilaisten apuohjelmien avulla. Syvennetään oppilaan ohjelmointi- ja tietoteknisiä taitoja. Harjoitellaan verkkosivujen tekemistä, ohjelmointia sekä sähköisen materiaalin julkaisemista.

SISÄLLÖT:

Harjoitellaan tekstinkäsittelytaitoja, esitysgrafiikan käyttöä, kuvankäsittelyä, animointia sekä ohjelmointia. Tutustutaan tekijänoikeuslainsäädäntöön, ymmärretään tietotekniikan monipuolinen käyttäminen ja mahdollisuudet sekä myös tietoturvalliset riskit. Toteutetaan verkkosivut ja tuotetaan mediasisältöä. Tehdään yhdessä videoprojekti, jossa keskiössä videoeditoinnin oppiminen. Opitaan myös tietokantojen käyttöä sekä taulukkolaskentaa. Harjoitellaan 3D-mallintamista sekä peliohjelmointia.

ARVIOINTI:

Arviointi on jatkuvaa. Oppilaan osaamista ja työskentelyä arvioidaan kokonaisvaltaisesti sekä monipuolisesti.