VIERAIDEN KIELTEN VAPAAEHTOISET JA VALINNAISET OPPIMÄÄRÄT Lukuvuodeksi 2018-2019

LAAJUUS: 2 vt

A2 KIELI: alakoulussa alkanut valinnainen kieli

B2-KIELI: yläkoulussa alkava valinnainen kieli (8.-9. LK)

 

RANSKAN KIELI,  A 2

TAVOITTEET:

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen. Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja. Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä.

SISÄLLÖT:

Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä ranskankielisessä ympäristössä.

Nuoren toiminta ranskan kielellä eri yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon.

Havainnoidaan edelleen ja  vahvistetaan kohdekielen rytmiä, intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan edelleen ääntämään luontevasti. Harjoitellaan edelleen tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.

ARVIOINTI:

Arviointi on jatkuvaa ja kannustavaa. Käytämme monipuolisia arviointimenetelmiä: itse-, vertais- ja opettajan suorittamaa arviointia erilaisten näyttöjen perusteella.

 

SAKSAN KIELI,  A 2

TAVOITTEET:

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen. Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja. Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

SISÄLLÖT:

Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä saksankielisessä ympäristössä. Nuoren toiminta saksan kielellä eri yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Havainnoidaan edelleen ja  vahvistetaan kohdekielen rytmiä, intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan edelleen ääntämään luontevasti. Harjoitellaan edelleen tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.

ARVIOINTI:

Arviointi on jatkuvaa ja kannustavaa. Käytämme monipuolisia arviointimenetelmiä: itse-, vertais- ja opettajan suorittamaa arviointia erilaisten näyttöjen perusteella.

 

VENÄJÄN KIELI, A 2

TAVOITTEET:

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen. Kielenopiskelutaitojen vahvistaminen. Kielitaidon kehittyminen, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita ja tuottaa tekstejä.

SISÄLLÖT:

Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä venäjänkielisessä ympäristössä. Harjoitellaan toimimaan venäjän kielellä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Otetaan huomioon ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Havainnoidaan edelleen ja  vahvistetaan venäjän kielelle ominaisia piirteitä, laajennetaan sanaston ja rakenteiden hallintaa monenlaisia tekstejä ja viestintäkanavia hyödyntäen.

ARVIOINTI:

Arviointi on jatkuvaa ja kannustavaa. Käytetään monipuolisia arviointimenetelmiä: itse-, vertais- ja opettajan suorittamaa arviointia erilaisten näyttöjen perusteella.

 

ESPANJAN KIELI, B2

TAVOITTEET:

Kielitaidon kehittyminen, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

SISÄLLÖT:

Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä espanjankielisessä ympäristössä. Havainnoidaan kohdekielen rytmiä, intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan ääntämään luontevasti. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.

ARVIOINTI:

Arviointi on jatkuvaa ja kannustavaa. Käytämme monipuolisia arviointimenetelmiä: itse-, vertais- ja opettajan suorittamaa arviointia erilaisten näyttöjen perusteella.

 

RANSKAN KIELI, B2

TAVOITTEET:

Kielitaidon kehittyminen, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä.

SISÄLLÖT:

Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä ranskankielisessä ympäristössä. Havainnoidaan kohdekielen rytmiä, intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan ääntämään luontevasti. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.

ARVIOINTI:

Arviointi on jatkuvaa ja kannustavaa. Käytämme monipuolisia arviointimenetelmiä: itse-, vertais- ja opettajan suorittamaa arviointia erilaisten näyttöjen perusteella.

 

SAKSAN KIELI, B2

TAVOITTEET:

Kielitaidon kehittyminen, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä.

SISÄLLÖT:

Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä saksankielisessä ympäristössä. Havainnoidaan kohdekielen rytmiä, intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan ääntämään luontevasti. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.

ARVIOINTI:

Arviointi on jatkuvaa ja kannustavaa. Käytämme monipuolisia arviointimenetelmiä: itse-, vertais- ja opettajan suorittamaa arviointia erilaisten näyttöjen perusteella.

 

VENÄJÄN KIELI, B2

TAVOITTEET:

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen. Kielenopiskelutaitojen vahvistaminen. Kielitaidon kehittyminen, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita ja tuottaa tekstejä.

SISÄLLÖT:

Kyrilliset aakkoset. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä venäjänkielisessä ympäristössä. Harjoitellaan toimimaan venäjän kielellä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Havainnoidaan venäjän kielelle ominaisia piirteitä, opiskellaan keskeistä sanastoa ja kielen rakenteiden perusteita.

ARVIOINTI:

Arviointi on jatkuvaa ja kannustavaa. Käytetään monipuolisia arviointimenetelmiä: itse- ja  vertaisarviointia sekä opettajan suorittamaa arviointia erilaisten näyttöjen perusteella.