Kielirikasteinen opetus on yksi Sammonlahden koulun kielenopetuksen kehityskohteista. Koulussa on järjestetty kielirikasteista opetusta projektiluontoisena kokonaisuutena. 

Kielirikasteisessa opetuksessa oppilaat  opiskelevat jonkin oppiaineen sisältöjä muulla kuin äidinkielellään. Koulussamme kielirikasteinen opetus tapahtuu tällä hetkellä tietyillä ryhmillä tietyn oppianeen opetuksen yhteydessä: viime lukuvuodesta alkaen englantipainotteisen opintolinjan oppilaat ovat opiskelleet historiaa englanniksi.