Kiusaamisen suhteen koulussamme on nollatoleranssi. Jos kiusaamistapauksia ilmenee, on niistä ilmoitettava luokanopettajalle viipymättä. Koulumme on mukana KiVa –koulu projektissa, joka on tehokas kiusaamista ennaltaehkäisevä toimintamalli.