Meidän koulun kasit  mukaan Taidetestaajiin!

Mikä on Taidetestaajat?

Taidetestaajat on Suomen historian suurin nuorten kulttuurihanke, joka vie kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset kahdelle taidevierailulle. Toinen vierailuista tehdään nuoren omaan maakuntaan ja toinen pääkaupunkiseudulle kansalliseen kohteeseen. Pääkaupunkiseudun nuorten valtakunnalliset vierailut suuntautuvat Uudenmaan ulkopuolelle.

Kahdeksasluokkalaisia ja heidän opettajiaan on vuosittain noin 60 000, joten kolmessa vuodessa hanke tavoittaa lähes 200 000 ihmistä. Taidetestaajista syntyy nuorille ikäryhmää yhdistävä sukupolvikokemus.

Miten hanke toteutetaan?

Hanketta koordinoi Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ja sen rahoittavat Suomen Kulttuurirahasto sekä Svenska kulturfonden. Hanke maksaa luokkien kahden vierailun matkat ja pääsyliput.

Taidetestaajissa mukana olevat taideorganisaatiot on valittu huolella ja ne ovat räätälöineet esityksensä ja muun ohjelmansa juuri nuorille sopiviksi. Taidetestaajien tavoitteena on madaltaa nuorten kynnystä lähteä taiteen pariin ja tarjota heille aivan uudenlaisia kokemuksia.

Taidetestaajiin osallistuminen tarjoaa nuorelle mahdollisuuden kokea ja arvioida taidetta. Avuksi tähän on tehty mm. netissä käytettävä arviointisovellus. Nuorten antamista arvioista luodaan visuaalisia tilastoja, jotka ovat kaikkien nähtävissä hankkeen nettisivuilla www.taidetestaajat.fi.

Lukuvuodeksi 2018–2019 Taidetestaajiin ilmoittautui lähes joka ikinen Suomen yläkoulu Hangosta Utsjoelle. Nuoret pääsevät matkalle kotikuntansa sijainnista ja etäisyyksistä riippumatta. Vierailujen järjestämisessä huomioidaan mm. saavutettavuus ja esteettömyys.

Jotta hanke voi tehdä matkalippuihin muutoksia maksutta, on lähtöön oltava lipuista riippuen 45–85 päivää. Siksi mahdollisista osallistumisen esteistä tulisi ilmoittaa ajoissa.

Koulumme kohteet

Koulumme osallistuu lukuvuonna 2018–2019 Taidetestaajat-hankkeeseen.

  1. Taidekohde Lappeenrannassa
  2. Taidekohde Helsingissä

Vierailut ovat opetussuunnitelman mukaisia ja kuuluvat koulumme lukuvuosisuunnitelmaan. Vierailut ovat siis kouluaikaa, joten koulun säännöt ovat voimassa Taidetestaajiin osallistuessa. Oppilaat edustavat kouluamme taidevierailuilla ja muiden 8.-luokkalaisten joukossa, ja uskomme kokemuksen olevan ainutlaatuinen ja antoisa meille kaikille.

Vierailuillaan luokat varmasti kuvaavat muistoja ja materiaalia opiskelun tueksi (valokuvia, videoita). Lisäksi nuorten vierailut kiinnostavat taideorganisaatioita ja mediaa. Varmistattehan, että koulu tietää kuvaamiseen ja kuvien julkaisuun mahdollisesti liittyvistä rajoituksista lapsenne osalta (kuvauslupa). Ottakaa tarvittaessa yhteyttä luokanvalvojaan mahdollisimman pian.

Tiedotamme tarkoista aikatauluista ja vierailun yksityiskohdista (mm. ruokailuista) lähempänä ensimmäistä vierailua.

Lisätietoja hankkeesta on verkkosivuilla www.taidetestaajat.fi. Taidetestaajat toimii aktiivisesti myös sosiaalisessa mediassa ja tunnelmia voi somessa seurata tunnisteiden #taidetestaajat ja #konsttestarna avulla.

Osallistuttehan tekin Facebookissa, Instagramissa ja Youtubessa!

Facebook: www.facebook.com/taidetestaajat
Instagram: www.instagram.com/taidetestaajat

Youtube: bit.ly/youtaide

Nuoret itse kertovat mielipiteensä Taidetestaajista videolla: bit.ly/nuorettaidetestaajat

Tubettaja Roni Back esittelee, millaista taidetestaus on: bit.ly/taideroni